Alicia, hand­le­dare

På Migrationsverkets många förvarsenheter finns handledare som förutom säkerhet ansvarar för omvårdnad, bevakning och att verkställa beslut. En av dessa handledare är Alicia.

– Vår huvuduppgift är att hjälpa polisen att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut. Det viktiga med min roll är att ha en bra och professionell relation till de förvarstagna. Vi är där för dem, säger hon.

Alicia Sun, handledare

”Jag får jobba med människor som jag lär mig så mycket av”

Hur en arbetsdag kan se ut för Alicia skiljer sig åt. Förvaret är en händelserik verksamhet där tempot växlas både upp och ner. Varje arbetspass inleds med att gå igenom vad som har hänt tidigare och hur planeringen för dagen ser ut – men eftersom vad som helst kan hända behöver man vara flexibel och beredd på förändringar. Om man jobbar dag eller natt påverkar också arbetsuppgifterna.

– Vår verksamhet bedrivs dygnet runt och det finns alltid personal på plats. Jag jobbar bara dagtid medan jag har kollegor som bara jobbar natt, berättar Alicia.

Hennes avdelning är en så kallad transitavdelning vilket innebär att många av de förvarstagna som kommer dit bara stannar en kort stund.

– En del kommer in under dagen och åker redan samma natt. Vi tar även emot så kallade övernattare som bara sover hos oss innan de ska återvända till sitt hemland dagen därpå.

Arbetet på förvaret är både utvecklande och utmanande. För Alicia är den största utmaningen att veta hur hon ska hantera och bemöta alla olika människor och personligheter. Här har hon verkligen nytta av att ha studerat till beteendevetare.

– Man pratar ofta om förvarstagna som en grupp men det är ju enskilda individer som befinner sig i olika utsatta situationer och processer. Någon kan ha fått ett dåligt beslut och ibland kan det gå ut över oss som arbetar. Då är det viktigt att kunna bemöta den personen, säger hon.

Två ord som ofta kommer upp från medarbetarna på förvaret är kollegor och gemenskap – det gäller även Alicia:

– Det bästa med mitt jobb är kollegorna och att det är en så bra gemenskap. Jag får jobba med människor som jag lär mig så mycket av.

Om jag skulle beskriva mitt jobb med tre ord…

  • Lärorikt
  • Roligt
  • Inspirerande

Sidan senast uppdaterad: