Ali, team­le­dare

Att leda och motivera teamet för att säkerställa effektivitet, måluppfyllelse och en positiv arbetsmiljö – så beskriver Ali sitt uppdrag på ett av Migrationsverkets förvar. Han arbetar som teamledare och har ett övergripande ansvar för de handledare som arbetar ute på avdelningen. Ali säkerställer även att såväl handledare som handläggare på avdelningen följer de riktlinjer som finns och den lagstiftning som gäller, för att verksamheten ska fungera korrekt och på ett ansvarsfullt sätt.

– Jag tillsammans med två teamledarkollegor ansvarar för familjeavdelningen tillsammans med en grupp handledare. På familjeavdelningen kan familjer, kvinnor, barn, hbtqi-personer och vårdbehövande personer finnas, säger Ali.

Ali, teamledare på förvaret

”Det är roligt att få lösa komplexa problem och utmaningar varje dag”

I början av varje arbetspass får Ali en överlämning av vad som har hänt när han inte varit i tjänst. Då går teamet också igenom de uppgifter som behöver hanteras under det kommande passet.

– Jag planerar, prioriterar och fördelar arbetsuppgifterna utifrån de resurser som finns tillgängliga. Utöver mitt eget team och vår planering deltar jag i möten med teamledare och chefer från andra avdelningar för att vi ska få en övergripande bild av hela verksamheten i huset.

Liksom för många andra medarbetare på Migrationsverkets förvar skiljer sig arbetstiderna från myndighetens ordinarie kontorstid. Förvaret är en dygnet runt-verksamhet där det alltid finns personal på plats.

– Jag har ett varierat schema som är uppdelat i perioder om tre veckor. Det omfattar pass under både förmiddagar, eftermiddagar och helger, säger Ali.

Han har länge varit intresserad av att arbeta med människor – gärna på en myndighet. Hans karriär på Migrationsverket började med ett sommarvikariat som förvarshandledare.

– Den sommaren fick mig att vilja stanna kvar på Migrationsverket. Jag har ett intresse för frågor som migration och integration och har alltid velat hjälpa och stödja människor genom viktiga faser i livet.

Ali berättar att en av utmaningarna med att arbeta på förvaret är att möta människor med olika behov och i olika utsatta situationer. Det krävs en hög grad av empati och förståelse för att kunna hantera de personer som är förvarstagna.

– Många har kommit hit med en dröm om att få stanna kvar i landet men är nu i slutskedet av den resan, säger Ali.

För att kunna hantera utmaningarna som kommer med jobbet behöver man omge sig med bra kollegor, något som enligt Ali är det bästa med hans jobb:

– Kollegorna är en stor anledning till att jag trivs så bra. Det är också roligt att jag varje dag får lösa komplexa problem och utmaningar. På Migrationsverket erbjuds man ett utvecklande och omväxlande arbete med mycket goda förmåner och arbetsvillkor.

Om jag skulle beskriva mitt jobb med tre ord…

  • Utmanande
  • Mångsidigt
  • Mänskligt

Sidan senast uppdaterad: