Migrationsverkets it-traineeprogram

Vårt traineeprogram är en väg in i en verklighet där du kan vässa dina förmågor mot många möjliga inriktningar för din framtida karriär. Kanske med en ledande roll i sikte. Definitivt genom ett uppdrag som är viktigt på riktigt.

Bild på flera personer

Utveck­ling i nytt samman­hang

I vår resa mot en ännu mer digitaliserad myndighet skapas nya spännande möjligheter att både utveckla och utvecklas. Under 2021 inledde vi arbetet med att forma om myndighetens it-miljö från grunden. Målet är att fullt ut dra nytta av den senaste digitala teknikens möjligheter i service, tjänster och system. I det här transformativa sammanhanget skapas spännande utvecklingsmöjligheter där vi kan erbjuda dig goda möjligheter att få jobba med de delar som du tycker är mest intressanta. Alternativen är många och personlig utveckling uppmuntras alltid.

Trainee – en del av verk­sam­heten

Som trainee hos oss integreras du direkt i verksamheten, blir en del av ett nätverk och får goda insikter i våra olika verksamhetsdelar. Tillsammans med andra trainees kommer du få ta del av innehållet i de olika block som traineeprogrammet är indelat i. Förutom intressanta interna och externa tekniska kurser består blocken av aktiviteter som konferens och studiebesök. Dessa aktiviteter varvas med kunskap om verksamheten och samverkan med dina kollegor. Du har en grundplacering på din enhet, där basen är arbetsuppgifter i team inom systemutveckling.

Det är viktigt för oss att du ska trivas, både med de andra i traineegruppen och med din enhet. Därför kommer vi att ha ett stort fokus på tid för dig och dina kollegor att lära känna varandra och på aktiviteter som stärker er teamkänsla.

Logotyp för certifierat traineeprogram

Trai­nee­pro­grammet 2023–2024

Vi hälsar våra traineer för 2023–2024 varmt välkomna! Programmet startar den 4 september 2023 och avslutas den 31 augusti 2024. Ansökningsperioden öppnar den 1 februari och pågår till den 30 april.

Migrationsverkets it-traineeprogram är certifierat av TraineeGuiden och uppfyller därmed deras krav på ett kvalitetssäkrat program.

Programbeskrivning

Klicka på bilden för att göra den större.

I september startar en ny omgång av Migrationsverkets it-traineeprogram och vi hälsar nya traineer välkomna till vår verksamhet. Det är då våra utvecklingsresor möts – vår resa mot en ännu mer digitaliserad myndighet och din resa mot nya spännande möjligheter att både utveckla och utvecklas. Programmet pågår under 12 månader och syftar till att ge dig en riktigt bra start i karriären.

Din första tid som trainee – intro­duk­tionen

Vi vill att du ska få en riktigt bra start på din traineeperiod och snabbt en förståelse för vårt uppdrag, vår verksamhet och vilken viktig roll du spelar i myndighetens utveckling. De första sex månaderna får du därför en gedigen introduktion till såväl Migrationsverkets verksamhet som till digitaliserings- och utvecklingsavdelningens (DUA:s) verksamhet. Myndighetens introduktionsprogram är till för alla som börjar hos oss och ger en bra förståelse och kunskap kring Migrationsverkets uppdrag, verksamhet och organisation, statstjänstemannarollen, sekretess och informationssäkerhet för att nämna några områden. Du får också en introduktion till hela DUA:s verksamhetsområde och tid för att förstå och lära om DUA:s uppdrag och organisation, vår digitala transformation och den utvecklingsresa som vi befinner oss på. Naturligtvis får du under denna period också lära känna vår utvecklingsmiljö, vår teknik, våra system och plattformar. Men även dina kollegor på enheten, avdelningen och på andra håll i verksamheten.

Efter introduktionsperioden har du fått en bra grund för att förstå sammanhanget för vår utveckling och din roll i helheten.

Din fort­sätt­ning – verk­sam­hetsnära utveck­ling och lärande

Redan från första dagen har du en grundplacering på en av enheterna inom DUA och blir en del av de team och den utveckling som sker där. Vi tror att man utvecklas som bäst genom att delta och lära i det dagliga arbetet i kombination med särskilda utvecklings- och utbildningsinsatser. På så sätt får vi ta del av den värdefulla kompetens du har med dig när du kommer till oss, samtidigt som du får möjlighet att efter hand använda dig av nya kunskaper och integrera dem i arbetet.

Traineeprogrammet innehåller flera externa utbildningar varvat med interna utbildningar inom DUA. Vilka utbildningar som kan vara aktuella för just dig diskuterar vi tillsammans så att de på ett bra sätt stödjer dig i din utveckling. Exempel på externa utbildningar kan vara; Agila arbetssätt, Java cert, DevOps, Kubernetes cert, React, Scrum Master. Exempel på interna utbildningar kan vara inom; Arkitektur Event Driven, Micro Service, Domain Driven Design med mera.

Till­hö­righet och gemen­skap – att vara en del av något större

Att arbeta på Migrationsverket innebär att vara en del av något större. Att vi som arbetar tillsammans känner tillhörighet till varandra och uppdraget, att vi trivs på myndigheten och i varandras sällskap som kollegor är viktigt för oss. Under programmet kommer du och dina traineekollegor därför att besöka vår breda verksamhet för att ytterliga förstå vårt uppdrag i praktiken och möta kollegor i andra delar av verksamheten. Ni kommer också att genomföra olika aktiviteter tillsammans i traineegruppen för att ni ska lära känna varandra, bli ett team och kunna utvecklas tillsammans.

Efter trai­ne­eåret – din fort­satta utveck­ling

Efter traineeprogrammets 12 månader fortsätter din anställning på den enhet du tillhört under programmet. Med utgångspunkt i den goda grund du fått genom programmet så fortsätter din utveckling på Migrationsverket – i dialog med din chef planerar ni för denna tillsammans.

Kontakt

Har du frågor får du gärna ringa till Glenn Pettersson på telefonnummer 010-203 40 28 eller mejla till trainee@migrationsverket.se.

Redan från start blir du tillsvidareanställd på heltid med sex månaders provanställning, en marknadsmässig lön och samma förmåner som andra anställda på Migrationsverket. Din placeringsort blir Norrköping, där vårt huvudkontor och vår digitaliserings- och utvecklingsavdelning finns.

På Migrationsverket sätter vi stort värde på möjligheten till balans mellan arbete och fritid, och rent allmänt på förutsättningarna att må bra. Därför erbjuder vi bra semesteravtal, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. En god arbetsmiljö prioriteras, och friskvårdsbidrag och friskvårdstimme på arbetstid ingår i dina förmåner.

Krav för att bli antagen

För att bli antagen krävs det att du har

  • akademisk utbildning inom it, systemvetenskap, it-säkerhet, datavetenskap, programvaruteknik eller annan likvärdig utbildningsinriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
  • en utbildning som har avslutats inom de senaste två åren
  • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, eftersom du behöver kunna ta del av och delge komplex information på dessa språk
  • svenskt medborgarskap eftersom anställningarna är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras.

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet av ledande roll i arbete, föreningsliv eller liknande
  • kunskaper om projektledning.

Sidan senast uppdaterad: