31 000 personer har fått förlängt till­fäl­ligt skydd

Cirka 31 000 personer från Ukraina har hittills beviljats förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Nio av tio av dem som ansökt har nu fått sina beslut.
– Så här långt har nästan alla vars ärenden vi prövat i sak beviljats förlängt uppehållstillstånd till den 4 mars 2024, säger Sanela Ovcina, regiondirektör på Migrationsverket.

Under perioden 1 februari till 4 mars kunde personer med skydd enligt massflyktsdirektivet ansöka om att förlänga sina uppehållstillstånd. Drygt 33 000 personer skickade in en ansökan om förlängning.

Migrationsverket har nu fattat beslut i drygt 31 000 ärenden och nästan lika många personer har beviljats fortsatt skydd. Drygt 2 000 förlängningsansökningar återstår att avgöra.

De som ansökt om förlängning har gjort det via en e-tjänst och handläggningen sker till stor del med automatik. Men i vissa fall krävs mer manuell hantering.

– Det kan innebära att processen tar längre tid, men vår bedömning är att i princip alla ska ha fått beslut innan maj månad är slut, säger Sanela Ovcina.

I januari, innan förlängningsansökan öppnade, var närmare 39 000 personer med skydd enligt massflyktsdirektivet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Sedan dess har omkring 5 500 personer skrivits ut ur systemet. Migrationsverkets bedömning är att flertalet av dem har lämnat Sverige utan att meddela myndigheten.

Sedan årsskiftet får alla som för första gången ansöker om och beviljas skydd enligt massflyktsdirektivet uppehållstillstånd till den 4 mars nästa år. Det innebär att drygt 33 000 personer från Ukraina för närvarande har ett giltigt uppehållstillstånd till det datumet.

Läs mer om skydd enligt massflyktsdirektivet

Mer statistik över ansökningar om skydd enligt massflyktsdirektivet