Nu börjar införandet av nya modellen för arbetstillstånd

Rapporten att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring är lämnad till regeringen – nu börjar arbetet med införandet.

– Uppdraget att realisera en ny modell för arbetstillstånd, som ska göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft till Sverige, har pågått hela året. Nu sätter vi stort fokus i alla delar av verksamheten för att övergången ska bli så förutsägbar och enkel som möjligt för alla parter, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör, Region Syd på Migrationsverket.

I regleringsbrevet 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Syftet är att säkerställa att arbetsgivare inom högkvalificerade yrkessektorer får den arbetskraft de behöver i tid vilket ska bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige. För att möta det uppdraget och för att ta ett omtag av hela processen för arbetstillstånd har Migrationsverket beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden samt inrätta enheter för internationell rekrytering.

Den nya modellen sätter särskilt fokus på:

  • Bättre service
  • 30 dagars handläggningstid vid en komplett ansökan
  • Enklare att ansöka

– Vi kommer ha särskilda serviceteam som ska stötta företag och arbetsgivare i etableringar av större företag. Vi är väl medvetna om att arbetsgivare, särskilt i större expansions- och etableringsfas har ett brett behov av arbetskraft från tredje land. Och här kommer vi genom vår förstärkta serviceorganisation möta upp och jobba nära de arbetsgivarna, säger Fredrik Bengtsson.

I samarbete med arbetsgivarorganisationerna tar Migrationsverket också fram en förbättrad e-tjänst.

– Det ska vara enkelt att ansöka om arbetstillstånd. Handläggningen behöver vara förutsägbar och transparant. Målet är att utveckla e-tjänsten och ansökningsförfarandet för att öka andelen kompletta ansökningar.

Ny modell på plats vid årsskiftet 2023/​​​2024

Med förändringarna i arbetstillståndsprocessen har Migrationsverket åtagit sig att handläggningstiden för högkvalificerad arbetskraft ska vara 30 dagar.

– 30 dagars handläggningstid matchar väl i en internationell jämförelse av hur lång tid liknande tillståndsprocesser tar. Vi ser framför oss att vi kommer att vara redo att sjösätta hela modellen i början av nästa år, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör Region Syd på Migrationsverket.

Läs mer

Förändringar inom arbetstillståndsområdet

Migrationsverkets redovisning av regleringsbrevsuppdrag 3.8 – Främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige (1.1.1.2-2023-12551) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.