Gymnasielagen ändras 20 december

Från och med 20 december kommer den som har tidsbegränsat uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet inte kunna förlänga sitt uppehållstillstånd. Möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå finns kvar till 20 juli 2024.

Från och med 20 december finns inte längre möjlighet att förlänga ett uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå eftersom 1-3 §§ i gymnasielagen upphör.

Lagen 2017:353 om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå har inneburit en möjlighet att beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier och att kunna få förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra studierna.

Tidigare fanns den tillfälliga lagen som bland annat gjorde det möjligt för personer under 25 år att beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Sedan 2021 finns den så kallade gymnasielagen som bland annat har inneburit att fram till den 20 december 2023 kan den som är under 25 år och som har ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier beviljas förlängt uppehållstillstånd för att slutföra studierna.

Möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd

Den som fullföljt sina gymnasiestudier kan beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd upp till sex månader för att söka arbete. Möjligheten att beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka arbete efter en fullföljd gymnasieutbildning upphör 20 juli 2024.

Personer som har fullföljt en gymnasieutbildning och försörjer sig själva genom anställning eller näringsverksamhet kan söka permanent uppehållstillstånd.

Möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen upphör 20 januari 2025.

Faktaruta

  • I december 2023 har 150 personer ett giltigt tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
  • Vid utgången av november 2023 hade 5074 personer permanent uppehållstillstånd som tidigare haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Läs mer:

Gymnasielagen

Förlänga uppehållstillstånd