I dag öppnar ansökan om förlängt till­fäl­ligt skydd

Från den 29 januari kan personer från Ukraina ansöka om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ansökan görs digitalt och är öppen till och med den 4 mars.
– Det är viktigt att alla som vill stanna i Sverige ansöker i e-tjänsten senast det datumet, säger Per Möller, processledare på Migrationsverket.

Sedan massflyktsdirektivet trädde i kraft den 4 mars 2022 har cirka 58 000 personer beviljats tillfälligt skydd i Sverige. Av dem är drygt 38 000 idag inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och kan nu ansöka om att förlänga sina uppehållstillstånd. Sista ansökningsdag är den 4 mars och de förlängda uppehållstillstånden gäller till den 4 mars 2025. Alla som berörs har fått ett brev till sin postadress med information om hur förlängningsansökan går till.

Endast mejl­a­dress och mobil krävs

Ansökan görs via en e-tjänst och det enda som krävs för att använda den är en mejladress och ett mobiltelefonnummer. Den sökande behöver inte bifoga några dokument eller passkopior.

– En ansökan kan omfatta flera familjemedlemmar. Som vårdnadshavare ska man ansöka för sina barns räkning, säger Per Möller.

Efter att ansökan skickats in i e-tjänsten måste alla familjemedlemmar besöka Migrationsverket personligen för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck till sina nya uppehållstillståndskort. Tid för besöket bokar man i e-tjänsten i samband med ansökan. Det går att lämna fingeravtryck och fotograferas på 16 orter i landet och man kan ansöka om ersättning för eventuella resekostnader till närmaste ort.

Skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet i första hand

Alla som omfattas av massflyktsdirektivet får i första hand sin ansökan om skydd prövad enligt direktivet. Det gäller även om man lämnar in en ansökan om asyl.

– Det är viktigt att alla som har skydd enligt massflyktsdirektivet, och vars uppehållstillstånd löper ut i mars i år, ansöker om förlängning i tid. Annars behöver man ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt. Man kan då också förlora rätten att arbeta fram tills man fått ett nytt beslut, säger Per Möller.

Det är ännu för tidigt att säga vilka regler som kommer att gälla när massflyktsdirektivet slutar gälla den 4 mars 2025. Arbetet för att bestämma vad som ska hända för de personer som har flytt kriget i Ukraina pågår på både nationell och EU-nivå. Migrationsverket kommer att kontakta de som berörs innan deras tillstånd slutar gälla och berätta vad de ska göra.

Mer infor­ma­tion

Läs mer om ansökan om förlängning av skydd enligt massflyktsdirektivet

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Läs om var personer som söker förlängt skydd kan besöka Migrationsverket