35 000 personer har sökt förlängt till­fäl­ligt skydd

Den 4 mars stängde ansökan för att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Cirka 35 000 ukrainare har ansökt om att få förlängt skydd till den 4 mars 2025.

Ansökan om förlängt tillfälligt skydd öppnade den 29 januari. Då var drygt 38 000 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet till den 4 mars i år inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. De fick alla ett brev till sin postadress med information om hur förlängningsansökan skulle gå till. Cirka 35 000 personer har nu skickat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

– Vi går nu igenom ärendena för de drygt 3 000 personer som haft skydd men inte sökt förlängning. Individer som bedöms vara utresta från Sverige skrivs ut ur mottagningssystemet, säger Per Möller, processledare på Migrationsverket.

Cirka hälften har hunnit få beslut

Av dem som sökt förlängning har närmare 18 000 personer redan fått sina beslut. Många har också hunnit få sina nya uppehållstillståndskort. De nya korten tillverkas och skickas ut så snart den sökande fotograferats och lämnat fingeravtryck. Besöket för fotografering kan ske även efter sista ansökningsdag och tid för det bokade man vid ansökan.

– Alla som har ansökt i tid har fått en bekräftelse på sin ansökan i form av ett mejl och ett papperskvitto. De dokumenten intygar att man har rätt att vistas i Sverige tills man har fått sitt beslut och nya uppehållstillståndskort, säger Per Möller.

De som inte ansökt om förlängt uppehållstillstånd men vill stanna i Sverige måste ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet, samt boende och ekonomiskt stöd, på nytt.

Skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet i första hand

Alla som omfattas av massflyktsdirektivet får i första hand sin ansökan om skydd prövad enligt direktivet. Det gäller även om man lämnar in en ansökan om asyl.

Massflyktsdirektivet gäller nu till den 4 mars 2025. Det är ännu för tidigt att säga vilka regler som kommer att gälla efter det datumet.

– Arbetet för att bestämma vad som ska hända för de personer som har flytt kriget i Ukraina pågår på både nationell och EU-nivå. Migrationsverket kommer att kontakta de som berörs innan deras uppehållstillstånd slutar gälla och berätta vad de ska göra, säger Per Möller.

Läs mer om ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Se mer statistik över sökande från Ukraina