Ett lägre antal ansökningar från bärplockare

I syfte att motverka arbetskraftsexploatering bland thailändska bärplockare har Migrationsverket vidtagit olika åtgärder inför årets säsong.

– Bland annat har vi fördjupat våra utredningar och tagit in mer information om arbets- och uppdragsgivare från andra myndigheter inom ramen för vår myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, säger Hanna Geurtsen, sektionschef.

De nya åtgärderna leder till något längre handläggningstid men kan även leda till fler avslag av ansökningar jämfört med tidigare. Samtidigt är antalet ansökningar i år lägre jämfört med tidigare.

Migrationsverket uppmärksammades under hösten 2022 på att thailändska bärplockare kan vara utsatta för människohandel och människoexploatering.

Cirka 500 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning avslogs inför säsongen 2023, men samtidigt beviljades merparten av ansökningarna. Efter avslutad säsong genomförde Migrationsverket efterkontroller i ett urval av ärenden. Resultatet av de efterkontrollerna utgör nu del av beslutsunderlaget inför årets säsong för de uppdragsgivare och arbetsgivare (bemanningsföretag) som sökt på nytt.

Hand­lägg­ningen påbörjas tidi­gare

Inför årets säsong börjar handläggningen tidigare och granskning av ansökningar samt efterkontroller kommer fortsätta under 2024. Information har gått ut till kända arbetsgivare.

– I januari detta år informerade vi om detta via brev till de svenska uppdragsgivarna, som ansökt tidigare år, samt de presumtiva uppdragsgivare som kontaktat oss under början av 2023, säger Hanna Geurtsen.

I brevet informerade Migrationsverket om att den förstärkta granskning som skedde 2023 fortsätter och vilken handläggningstid som uppdragsgivare och arbetsgivare behöver räkna med. Information lämnades också om det höjda krav på försörjning som gäller i ärenden om arbetstillstånd sedan den 1 november 2023 och som även gäller för bärplockare som arbetar för utländska bemanningsföretag.

Syftet med detta är att motverka arbetskraftsexploatering bland thailändska bärplockare och motverka arbetslivskriminalitet, ett arbete som sker i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer.

Lägre antal ansök­ningar jämfört med tidi­gare år

Hittills har det inkommit drygt 2200 ansökningar, vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år. Det är också färre uppdragsgivare och arbetsgivare i år än tidigare.

– Det kan bero på de skärpta granskningarna men även att bärplockare inte är undantagna försörjningskravet vilket innebär att de måste ha en lön som är i nivå med god försörjning, alltså minst 80 procent av medianlönen, säger Hanna Geurtsen.

Läs mer och se statistik i Migrationsverkets pressrum