34 000 personer har fått förlängt till­fäl­ligt skydd

Cirka 34 000 personer från Ukraina har hittills beviljats förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Över 95 procent av dem som ansökt har nu fått sina beslut.
– Så här långt har nästan alla vars ärenden vi prövat beviljats förlängt uppehållstillstånd till den 4 mars 2025, säger Per Möller, processledare på Migrationsverket.

Under perioden 29 januari till 4 mars kunde personer med skydd enligt massflyktsdirektivet ansöka om att förlänga sina uppehållstillstånd. Cirka 35 000 personer skickade in en ansökan om förlängning.

Migrationsverket har nu fattat beslut i cirka 34 000 ärenden och nästan lika många personer har beviljats fortsatt skydd. Omkring 1 000 förlängningsansökningar återstår att avgöra.

De som ansökt om förlängning har gjort det via en e-tjänst och handläggningen sker till stor del med automatik. Men i vissa fall krävs mer manuell hantering.

– Det kan innebära att processen tar längre tid, men vår bedömning är att i princip alla ska ha fått beslut innan maj månad är slut, säger Per Möller.

Totalt är närmare 39 000 personer med tillfälligt skydd idag inskrivna i mottagningssystemet (siffran omfattar både beviljade förstagångs- och förlängningsansökningar).

Massflyktsdirektivet gäller nu till den 4 mars 2025. Det är ännu för tidigt att säga vilka regler som kommer att gälla efter det datumet. Migrationsverket kommer att kontakta alla som berörs innan deras uppehållstillstånd slutar att gälla och berätta vad de ska göra.

Läs mer om skydd enligt massflyktsdirektivet

Mer statistik över ansökningar om skydd enligt massflyktsdirektivet