The Swedish Migration Agency logotype

در زمان انتظار

Medan du väntar – persiska

اطلاعات زیر برای شمایی است که در سوئد تقاضای پناهندگی تسلیم کرده اید، اما هنوز پاسخی به درخواست خود دریافت نکرده اید.

می توانید در این رابطه که پس از تسلیم تقاضای پناهدگیتان چه اتفاقی می افتد، حقوقتان بعنوان متقاضی پناهندگی در رابطه با کار، مدرسه، مسکن، تندرستی و مراقبتهای پزشکی و کمکهای اقتصادی بیشتر بخوانید.

انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهندگی

احضار شدن برای رسیدگی به پرونده پناهندگی می تواند مدت زیادی طول بکشد. پس از احضار می توانید توضیح بیشتری در مورد دلیل درخواست پناهندگی در سوئد، اتفاقاتی که برایتان افتاده و اینکه تصور می کنید چه اتفاقی در صورت مجبور شدن به بازگشت به کشورتان برایتان خواهد افتاد توضیح بیشتری بدهید. مدت زمان انتظار می تواند از فرد به فرد متفاوت باشد.

شما ممکن است قبل از دریافت تصمیم به جلسات مختلفی احضار شوید. در وقت هایی که اداره مهاجرت برایتان رزرو کرده است حاضر شوید. وقت جدید محدود است و به همین واسطه چنانچه مجبور به تغییر وقت شما شویم ممکن است مدت طولانی تری برای دریافت تصمیم خود در انتظار بمانید.

آدرس خود را اطلاع بدهید

اگر نقل مکلن میکنید موظف هستید که آدرس جدید خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید تا ما بتوانیم زمانی که نوبت بررسی پرونده تان رسید و یا جهت ملاقات های دیگر با شما تماس بگیریم. نامه های خود را بصورت مرتب بخوانید تا اطلاعاتی از اداره مهاجرت را از دست ندهید.

سازمان هایی که می توانند به شما بعنوان متقاضی پناهندگی کمک کنند

سازمان عفو بین المللexternal link, opens in new window

کاریتاس سوئدexternal link, opens in new window

شورای سراسری گروه های پناهندگی و کمیته های پناهندگیexternal link, opens in new window

دفتر مشاوره متقاضایان پناهندگی و آوارگانexternal link, opens in new window

نجات کودکانexternal link, opens in new window

صلیب سرخexternal link, opens in new window

مرکز درمانی صلیب سرخ سوئد ویژه قربانیان جنگ و شکنجهexternal link, opens in new window

رسالت اجتماعیexternal link, opens in new window

کلیسای سوئدexternal link, opens in new window

RFSL-Newcomersexternal link, opens in new window

اطلاعات مربوط به جامعه سوئد به زبان​های مختلف در سایت ذیل موجود استexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-04-21

Was the information on this page helpful to you?