The Swedish Migration Agency logotype

اگر اجازه اقامت دریافت کنید

Om du får stanna – persiska

شمایی که تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید حق کار و زندگی در سوئد را دارا هستید.

در این صفحات اطلاعات برای شمایی که در سوئد تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید وجود دارد. (برخی از صفحات به همه زبان ها وجود ندارد.)

اگر بعنوان پناهنده اجازه اقامت دریافت کرده اید اجازه اقامتتان سه سال اعتبار دارد.

در مورد اجازه اقامت بعنوان پناهنده بیشتر بخوانید

اگر بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو یک اجازه اقامت دریافت کرده اید اجازه اقامتتان 13 ماه اعتبار دارد.

در مورد اجازه اقامت بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر اجازه اقامت داوم دریافت کرده اید اجازه اقامتتان تا زمانی که در سوئد زندگی کنید اعتبار دارد.

در مورد اجازه اقامت دائم بیشتر بخوانید

اگر دارای اجازه اقامت دائم یا اجاره اقامت موقت بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید می توانید حق پیوستن به خانواده خود را داشته باشید.

در مورد امکانات خود جهت پیوند مجدد با خانواده بیشتر بخوانید

اگر امکان دریافت گذرنامه ملی خود را ندارید می توانید تقاضای یک گذرنامه از اداره مهاجرت کنید.

در مورد گذرنامه خارجیان بیشتر بخوانید

در مورد گذرنامه موقت خارجیان بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

در مورد جواز سفر بیشتر بخوانید

اگر مایلید پس از اتمام اعتبار اقامت موقتتان در سوئد بمانید می بایست تقاضای تمدید تسلیم کنید.

در مورد اینکه چه کسی می تواند اقامت خود را تمدید کند بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر اجازه اقامت موقت دریافت کرده اید و قادر هستید که از طریق اشتغال و یا احداث شرکت مخارج زندگی خود را تامین کنید می توانید تقاضای دریافت اقامت دائم تسلیم کنید.

در مورد شرایط و اینکه چگونه می توانید بر اساس تامین مخارج زندگی خود تقاضای اقامت دائم کنید بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: 2021-01-15

Was the information on this page helpful to you?