کمک هزینه مالی جهت سکونت مجدد

Ekonomiskt stöd till återetablering – persiska

شمایی که می بایست به میهن خود بازگردید این امکان را دارید که از اداره مهاجرت تقاضای کمک هزینه مالی کنید. این کمک هزینه مالی به شمایی تعلق می گیرد که  می بایست به کشوری بازگردید که بواسطه وجود تضادهای سخت امکان ساکن شدن در آن مشکل است. این حمایت مالی را در زمانی که در سوئد بسر می برید تقاضا می کنید.

در صورتی که به یکی از کشورهای زیر باز می گردید امکان دریافت این کمک هزینه مالی را دارید:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتره، عراقَ یمن، لیبریا، لیبی، مالی، سی یرا لئون، سومالی، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

شرایط دریافت کمک مالی

شما می توانید این کمک مالی را دریافت کنید چنانچه

۰ به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده اید و یا تقاضای پناهندگی خود در سوئد را    پس گرفته اید ۰ داوطلبانه مایل به بازگشت به کشوری هستید که شرایط ساکن شدن شما در آن بواسطه وجود    تضادهای شدید محدود است ۰ محتمل باشد که در کشوری که در فکر بازگشت به آن هستید زندگی خواهید کرد. ۰ هنگام تسلیم درخواست خود در سوئد باشید.

کمک به خانواده شما

اعضای خانواده شما نیز می توانند این کمک را دریافت کنند: شوهر شما، زن شما، همزی شما، کودکان زیر ۱۸ سال و یا دیگر خویشاوندان نزدیک که با شما زندگی می کنند. برای دریافت این کمک اعضای خانواده شما نیز بهنگام تقاضای این کمک می بایست در سوئد باشند.

تقاضا و تصمیم

شما می توانید در زمانی که به تقاضای پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته اید تقاضای کمک هزینه سکونت مجدد را تسلیم کنید و یا در زمانی که تقاضای پناهندگی خود را پس گرفته اید. شما می توانید تا دو ماه پس از یک تصمیم منفی یا بعد از پس گرفتن  تقاضای پناهندگی خود تقاضا کنید.

شما می توانید در نزد مامور پذیرش  تقاضای خود را تسلیم کنید و این اداره مهاجرت است که تصمیم می گیرد که آیا کمک را دریافت کنید یا خیر. تصمیم اداره مهاجرت در رابطه با کمک هزینه سکونت مجدد قابل شکایت نیست.

کمک هزینه در وطن شما پرداخت می شود

اداره مهاجرت با سازمان آی او ام (سازمان بین المللی برای مهاجرت) که در اکثر کشورهایی که کمک هزینه سکونت مجدد در آنها پرداخت می شود نمایندگی دارد همکاری می کند. این آی او ام است که پول را در وطن شما پرداخت خواهد کرد. قبل از اینکه سوئد را ترک کنید شماره تلفن دفتر آی او ام در وطنتان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما زمانی که به وطن خود بازگشتید به آنها تلفن می زنید و جهت پرداخت کمک هزینه سکونت مجدد وقت رزرو می کنید. پرداخت به دلار آمریکا صورت می گیرد و تمامی مبلغ در یک نوبت پرداخت می شود. هنگامی که پول را دریافت می کنید می بایست گذرنامه و یک کپی از تصمیم دریافت کمک هزینه سکونت مجدد را نشان بدهید.

اگر آی او ام در کشور شما یک دفتر نداشته باشد کمک هزینه قبل از ترک سوئد به شما پرداخت می شود.

در مورد آی او ام (سازمان بین المللی برای مهاجرت) بیشتر بخوانیدexternal link, opens in new window

میزان کمک هزینه

کمک هزینه سکونت مجدد معادل ۳۰۰۰۰ کرون برای هر فرد بالای ۱۸ سال و ۱۵۰۰۰ کرون برای کودکان زیر ۱۸ سال است. یک خانواده می تواند حداکثر ۷۵۰۰۰ کرون دریافت کند.

چنانچه اطلاعات غلط ارائه دهید

در موارد زیر اداره مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که کمک هزینه را بصورت کامل و یا بخشی از آن را بازپرداخت کنید

۰ بصورت داوطلبانه بازنگردید و یا پس از خروج از سوئد بصورت غیر قانونی وارد سوئد شوید ۰ اطلاعات غلط ارائه کرده باشید و یا بصورت دیگری باعث پرداخت اشتباه کمک هزینه و یا مبلغ   اضافه شده باشید.

  Last updated: 12 April 2017

  Was the information on this page helpful to you?

  Thank you for helping us improve our website!

  Thank you for helping us improve our website!

  Tell us how we can make this page better*


  If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.