Så påverkar det höjda försörjningskravet dig som ansöker om arbetstillstånd

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för dig som ansöker om arbetstillstånd. Det nya kravet börjar gälla den 1 november och innebär att du måste ha en lön på minst 27 360 kronor.

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för dig som ansöker om arbetstillstånd. Idag är kravet att du måste tjäna minst 13 000 kronor i månaden. Från den 1 november, då det nya kravet börjar gälla, gäller i stället att du måste ha en lön som motsvarar minst 80 procent av medianlönen i Sverige för att anses ha en god försörjning. Idag innebär det en lön på minst 27 360 kronor i månaden. Utöver det måste din lön vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, det innebär att om lönen enligt kollektivavtal ska vara högre än det nya försörjningskravet måste du ha den lönen som gäller enligt kollektivavtalet.

Medi­an­lönen när du ansöker gäller

Det är medianlönen vid tidpunkten då du lämnar in din ansökan som gäller vid prövningen av ditt ärende. Det betyder att även om medianlönen hinner ändras under handläggningstiden kommer ditt ärende att prövas enligt den medianlön som gällde när du ansökte. Det är statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån som publicerar medianlönen varje år, därför kommer försörjningskravet att justeras årligen.

Börjar gälla direkt

Det nya försörjningskravet börjar gälla den 1 november utan övergångsregler. Det betyder att du som redan har ansökt om arbetstillstånd, eller som ansöker före 1 november, måste ha en lön som uppfyller det nya försörjningskravet. Hur hög lönen måste vara i kronor beror på vilken medianlön som gällde när du lämnade in din ansökan.

Du som ansöker om förläng­ning omfattas

Om du har beviljats arbetstillstånd innan det nya försörjningskravet börjar gälla och ditt tillstånd sträcker sig längre fram i tiden gäller fortfarande samma försörjningskrav som gällde när du beviljades tillståndet, det vill säga 13 000 kr. Det är först i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd som det nya kravet på god försörjning måste vara uppfyllt för att tillståndet ska kunna förlängas.

Du behöver alltså inte få en högre lön under den pågående tillståndstiden för att nå upp till det nya försörjningskravet. Lönen måste dock fortfarande följa kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer Migrationsverket att kontrollera att din lön når upp till det nya försörjningskravet.

Du som redan har ansökt

Du som redan har lämnat in en ansökan om arbetstillstånd och som inte når upp till det nya lönekravet kommer att få avslag på din ansökan. Om du får en ny lön som uppgår till det nya lönekravet innan Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende, kan du informera oss om det.

Eftersom det nya kravet börjar gälla 1 november behöver du kunna visa att du når upp till lönekravet från och med den 1 november. Den medianlön som tillämpas är den som gällde när ansökan inkom. Migrationsverket kontrollerar att du når upp till den lönenivån när ansökan prövas.

Du kan vara undan­tagen

Det finns undantag när det gäller vilka som måste tjäna minst 27 360 kronor i månaden. Du är undantagen från det nya kravet om du

  • nyttjar den fria rörligheten (det gäller dig som är medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det)
  • har eller ansöker om EU-blåkort
  • har eller ansöker om ICT-tillstånd
  • är säsongsarbetare.

Professionella tränare och idrottare, au pairer, praktikanter inom ramen för internationellt utbyte eller praktikanter med praktik med anknytning till högre utbildning och forskare kommer inte heller att omfattas av det nya kravet.

Tänk på att lönen fortfarande måste vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Mer information, exempel på tillämpning samt frågor och svar hittar du på sidan Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd.