Asylsökande från Ukraina kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Regeringen har beslutat att fler personer ska kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Det påverkar främst asylsökande från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021.

Fram till idag har massflyktsdirektivet bara gällt personer som kom från Ukraina till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare. Regeringens beslut innebär att även personer från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021 nu har möjlighet att få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. För att de här personerna ska kunna omfattas av massflyktsdirektivet krävs att de befann sig lagligt i Sverige före 22 december 2023.

Många skyddssökande från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021 lever idag som asylsökande därför att de hittills inte har omfattats av massflyktsdirektivet. Migrationsverket har dock inte fattat några beslut i deras asylansökningar eftersom det osäkra läget i Ukraina har gjort det svårt att göra individuella bedömningar av deras framtida behov av skydd enligt asyllagstiftningen. Migrationsverket bedömer att situationen i Ukraina nu är sådan att det är möjligt.

Regeringens beslut om att fler ska omfattas av massflyktsdirektivet innebär att Migrationsverket först kommer att utreda om en asylsökande från Ukraina kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Asyl­sö­kande behöver inte göra något

Du som är från Ukraina och har sökt asyl men inte fått beslut ännu behöver inte göra något. Migrationsverket kommer inom kort att gå igenom din ansökan om asyl och avgöra om du omfattas av massflyktsdirektivet. Om Migrationsverket bedömer att du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du att få ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som gäller till 4 mars 2025. Du kommer att få mer information om vad det tillfälliga skyddet innebär för dig.

Om Migrationsverket bedömer att du inte omfattas av massflyktsdirektivet fortsätter din asylprocess. Eftersom asylprocessen kräver en individuell prövning av dina asylskäl och en utredning där vi behöver träffa dig kommer det att ta längre tid att få beslut än för personer som kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Du som har fått ett beslut om utvisning men har beviljats en ny prövning som ännu inte har avgjorts behöver inte heller göra någonting. Migrationsverket kommer att ta ställning till om du kan omfattas av massflyktsdirektivet.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Ansök om skydd enligt mass­flykts­direk­tivet för första gången