Gymnasielagen ändras 20 december

Från och med 20 december kommer du som har uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå inte att kunna få förlängt uppehållstillstånd för att slutföra dina studier. Möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå finns kvar till 20 juli 2024.

Gymnasielagen har inneburit en möjlighet att få tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, och möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sina studier.

Från och med 20 december finns inte längre möjlighet att få en ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå beviljad.

Gymna­si­e­lagen ändras även 2024 och 2025

Än så länge kan den som har slutfört sina gymnasiestudier beviljas förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader för att söka arbete. Den här möjligheten att beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka arbete upphör 20 juli 2024.

Den som har slutfört en utbildning på gymnasial nivå och kan försörja sig själv som anställd eller egen företagare kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. Möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen upphör dock 20 januari 2025.

Läs mer om att förlänga uppe­hålls­till­stånd för tidi­gare asyl­sö­kande och deras familj

Läs mer om gymnasielagen

(Informationen på de här två sidorna kommer att uppdateras 20 december.)