Besöka Sverige

Om du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd du ska söka beror på hur länge du vill besöka Sverige. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Besöker du just nu Sverige men kan inte resa hem på grund av coro­na­vi­ruset?

Migrationsverket rekommenderar dig som exempelvis har drabbats av inställt flyg att i första hand ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om att förlänga besök

Information från Migrationsverket med anled­ning av covid-19

På krisinformation.se hittar du mer information på fler språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt

  • 2021-03-16

    Enklare att ansöka om uppehållstillstånd för besök

    Från och med 16 mars kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök digitalt. Det gäller dig som ansöker inifrån Sverige eller via den svenska ambassaden i Bangkok.

  • 2020-11-18

    Begränsade möjligheter att få visum till Sverige

    Med anledning av coronaviruset och det tillfälliga inreseförbudet till Sverige gäller fortfarande att de flesta visumansökningar kommer att avslås. Det gäller för dig som vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU.