اگر از شخصی در سوئد دارای فرزند شده​اید یا در انتظار فرزند هستید

Om du har eller väntar barn med någon i Sverige – persiska

در صورتیکه شما یک طفل دارید که شهروند کشور سوئد میباشد و یا کسی که اجازه اقامت در سوئد را دارد، در بعضی  حالات شما میتوانید اجازه اقامت را بخاطر قرابت شما با طفل بدست بیآورید.

اگر فرزندی دارید که شهروند سوئد است یا اجازه زندگی کردن در سوئد دارد، در برخی موارد به​دلیل نسبت​تان با کودک می​توانید اجازه اقامت دریافت کنید ومجبور نیستید سوئد را ترک کنید.

به طور طبیعی، شخصی که قصد دارد با یکی از اعضای خانواده خود در سوئد زندگی کند باید برای دریافت اجازه اقامت در سفارتخانه ​یا کنسولگری سوئد در کشور خودش یا کشور دیگری که اجازه اقامت در آن را دارد، درخواست دهد. اجازه اقامت باید قبل از سفر شخص به سوئد صادر شده باشد.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت بهدلیل سکونت اعضای خانواده درجه یک در سوئد (به انگلیسی)

درخواست اجازه اقامت بدون ترک سوئد

اگر تقاضای پناهندگی داده​اید و از شخصی در سوئد دارای فرزند شده​اید یا در انتظار فرزند هستید، در برخی موارد می​توانید اجازه اقامت دریافت کنید و مجبور نیستید سوئد را ترک کنید. اگر فرزندی دارید که شهروند سوئد است یا اجازه اقامت در سوئد را دارد، یا با یکی از شهروندان سوئدی یا کسی که اجازه اقامت دائمی دارد بوده​اید و اینک در انتظار فرزند هستید، این مورد به شما مربوط می شود.

اگر مجبور هستید برای جدانشدن از فرزند خود در سوئد بمانید، باید اداره امور مهاجرت را از وضعیت خانوادگی​تان مطلع کنید. وضعیت فرزند خود یا فرزندی که در راه دارید را در نامه​ای توضیح دهید. دلیل اینکه نمی توانید از فرزندتان جدا شوید و به وطن خود برگردید را توضیح دهید و در نامه تقاضای دریافت اجازه اقامت کنید و مدارک مربوطه برای اثبات رابطه خود با آن کودک یا بارداری خود را پیوست کنید. همچنین فرم "تقاضای دریافت اجازه اقامت برای سکونت در سوئد، فرم شماره 160011"، را پر کرده و پیوست کنید.

تقاضای دریافت اجازه اقامت برای سکونت در سوئد، فرم شماره 160011 (به سوئدی) Pdf, 818.7 kB, opens in new window.

تقاضای دریافت اجازه اقامت برای سکونت در سوئد، فرم شماره 161011 (به انگلیسی) Pdf, 869.6 kB, opens in new window.

شما میتوانید وضعیت خانواده خود را در هر زمانی که در سوئد هستید برای اداره امور مهاجرت توضیح دهید، صرف نظر از اینکه فرزند شما بدنیا آمده باشد یا خیر یا تقاضای خود را به اداره امور مهاجرت یا دادگاه مهاجرت داده باشید یا خیر.

کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انجام کارهایی که بعد از دریافت حکم غیر قابل استیناف ممانعت از ورود یا اخراج درحالی که بدلیل نسبت خود با فرزندتان قصد دارید در سوئد بمانید

Last updated: