Blanketter

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter. Du kan välja mellan att ladda ner, skriva ut eller beställa blanketter.

Blanketterna är pdf-filer och öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i blanketterna i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift. Har du inte tillgång till skrivare finns det ofta möjlighet att skriva ut blanketterna på ett bibliotek eller medborgarkontor. Glöm inte att skriva under med din namnteckning innan du lämnar in den.

Observera att i vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med ett pdf-program, t.ex. Acrobat Reader. Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare. Om du öppnar blanketterna i den senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

Information i alternativa format 

Har du en funktionsnedsättning och är i behov av att få information i alternativa format?

Berätta för oss hur du vill ha informationen så ska vi försöka hjälpa dig.

Filtrera: Visa alla
Ansökan om tillstånd att arbeta som au pair i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om tillstånd för att arbeta som au pair.

Application for a permit to work as an au pair in Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for a permit to work as an au pair.

Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om att få arbeta som gästforskare i Sverige.

Application for a residence permit for a visiting researcher

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply to be allowed to work as a visiting researcher in Sweden.

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige - för dig som är i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om tillstånd för att få arbeta i Sverige. Ska användas av den som är i Sverige.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare - förlängning

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd som egen företagare.

Application for residence permit in Sweden for self-employed persons - extension

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply to extend their residence permit as a self-employed person.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om att få uppehållstillstånd för att få arbeta som egen företagare i Sverige. Ska användas när du ansöker för första gången

Application for a Swedish residence permit for self-employed persons

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for a residence permit to work as a self-employed person in Sweden. Use this form when applying for the first time.

Application for Swedish work permit - for applicants currently in Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for a permit to work in Sweden. To be used by a person who is in Sweden.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige - för dig som är i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige på grund av en förflyttning inom ett företag eller koncern. Ska användas av den som är i Sverige.

Application for ICT permit to work in Sweden - for persons who are in Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for an ICT permit to work in Sweden on grounds of a transfer within a company of group of companies. To be used by a person who is in Sweden.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige - för dig som inte är i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige på grund av en förflyttning inom ett företag eller koncern. Ska användas av den som inte är i Sverige.

Application for ICT permit to work in Sweden - for persons who are not in Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for n ICT permit to work in Sweden on grounds of a transfer within a company of group of companies. To be used by a person who is not in Sweden.

Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz som vill ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige som säsongsarbetare. Det gäller bland annat säsongsarbete inom jordbruk, skogsbruk och turism.

Application for a seasonal work permit in Sweden

For citizen of a country outside of the EU/EEA or Switzerland, who want to apply for a permit to work in Sweden as a seasonal worker. The permit apples to seasonal work within agriculture, forestry and tourism.

Application for working holiday visa for young people

For persons between 18 and 30 years old who are citizens of Australia, Canada, New Zealand, South Korea or Hong Kong and want to apply for a permit to work in Sweden.

Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and...

For an application for residence permits for family members of a citizen of a non-EU/EEA country or Switzerland who is applying for a permit to work in Sweden.

Ansökan om EU-blåkort att arbeta i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om EU-blåkort för att arbeta i Sverige. Ska användas av den som inte är i Sverige.

Application for an EU Blue Card for work in Sweden - for applicants currently outside Swed...

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who are applying for an EU Blue Card for work in Sweden. To be used by a person who is not in Sweden.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare,...

För ansökan om uppehållstillstånd till familjemedlemmar till en medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om tillstånd för att få arbeta i Sverige.

Application for an EU-Blue Card for work in Sweden - for applicants currently in Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for an EU Blue Card for work in Sweden. To be used by a person who is in Sweden.

Application for Swedish work permit - for applicants outside Sweden

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who want to apply for a permit to work as an employee, an artist or a sportsman in Sweden. To be used by a person who is not in Sweden

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige - för dig som är i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om EU-blåkort för att arbeta i Sverige. Ska användas av den som är i Sverige.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om tillstånd för att få arbeta i Sverige som arbetstagare, artist eller idrottsutövare. Ska användas av den som inte är i Sverige.

Application for Schengen Visa

For a person who wants to apply for a visa to visit Sweden for less than 90 days.

Ansökan om Schengenvisering

För den som vill ansöka om visum för att besöka Sverige i högst 90 dagar.

Questionnaire for visa because of medical treatment

Appendix to a visa application for medical treatment.

Frågeformulär angående person som sökt visum för medicinsk behandling i Sverige

Frågor till det behandlande sjukhuset och ansvarig läkare när en person har ansökt om visum för medicinsk behandling. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Familjeuppgifter

Bilaga till bland annat ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige eller flytta till någon i Sverige.

Family details - appendix to your application

Appendix to application for a residence permit to visit Sweden or live with someone in Sweden.

National Visa (D-visa)

For a person outside Sweden who wants to apply for a permit to visit Sweden for more than 90 days but no more than one year.

Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Frågor till referenspersonen i Sverige när en person har ansökt om visum för besök. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Questionnaire concerning a person who wishes to visit you in Sweden

Questions to the reference person in Sweden when a person has applied for a visa for visits. Only to be completed by a person who has been asked by the Swedish Migration Agency to do so.

Frågeformulär för visum för medicinsk behandling

Bilaga till ansökan om visum för medicinsk behandling i Sverige.

Questionnaire about a person who has applied for a visa for medical treatment in Sweden

Questions to the hospital and the responsible doctor when a person has applied for a visa for medical treatment in Sweden. Only to be completed by a person who has been asked by the Swedish Migration Agency to do so.

Inbjudan för besök (längre tid än 90 dagar)

För personer i Sverige som vill bjuda in släktingar eller vänner från utlandet på besök, om besöket är längre än 90 dagar.

Invitation for visit (before application for Schengen visa)

For persons in Sweden who want to invite relatives or friends from abroad for a visit, if the visit is maximum 90 days over a period of 180 days.

Inbjudan för besök (inför ansökan om Schengenvisering)

För personer i Sverige som vill bjuda in släktingar eller vänner från utlandet på besök, om besöket är max 90 dagar under en period av 180 dagar.

Invitation for visit (longer than 90 days)

For persons in Sweden who want to invite relatives or friends from abroad for a visit, if the visit is longer than 90 days.

Application for visitor's permit

For a person who wants to apply for a visitor's permit to visit Sweden for more than 90 days in a 6 month period (180 days). Also to be used by a person who wants to apply for an extension of an ongoing visit to Sweden if the total visit will be longer than 90 days in a 6 month period (180 days).

Application for a visitor’s permit for a child under the age of 18

For a person who wants to apply for a visitor's permit for a child under 18 years who wants to visit Sweden for more than 90 days. Also to be used by a person who wants to apply for an extension of an ongoing visit.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

För den som vill ansöka om tillstånd för att besöka Sverige under längre tid än 90 dagar under ett halvår (180 dagar). Gäller även för den som vill ansöka om förlängning av ett pågående besök i Sverige och den sammanlagda besökstiden då blir längre än 90 dagar under ett halvår (180 dagar).

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år

För den som vill ansöka om tillstånd för ett barn under 18 år som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar. Gäller även för den som vill ansöka om förlängning av ett pågående besök.

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för at...

För den som har förlorat sitt svenska medborgarskap efter att ha blivit medborgare i ett annat land och som nu vill göra en anmälan om att återfå det.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sver...

För svensk pappa som vill göra en anmälan om svenskt medborgarskap för ett barn, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap

Ansökan om att behålla ett svenskt medborgarskap. För svensk medborgare mellan 18 och 21 år som är född och bosatt utomlands och som riskerar att förlora det svenska medborgarskapet efter att ha fyllt 22 år.

Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap

För den som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap och som vill göra en anmälan om att återfå det.

Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge

För nordiska medborgare som vill göra en anmälan om svenskt medborgarskap.

Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap

För den som vill ansöka om att bli befriad från sitt svenska medborgarskap.

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna

För vuxen över 18 år som vill ansöka om att bli svensk medborgare.

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år

För vårdnadshavare som är svensk medborgare och som vill göra en ansökan om svenskt medborgarskap för ett barn under 18 år som bor i Sverige.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige

För vårdnadshavare som vill göra en anmälan om svenskt medborgarskap för ett barn under 18 år som bor i Sverige.

Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18 men inte 21 år

För den som har fyllt 18 men inte 21 år och som vill göra en anmälan om svenskt medborgarskap.

Anmälan om svenskt medborgarskap för statslöst barn som är fött i och bor i Sverige

För vårdnadshavare som vill göra en anmälan om svenskt medborgarskap för ett statslöst barn under 18 år som är född och bor i Sverige.

Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar

För medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar som vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Application for residence permit for citizens of Switzerland and their family members

For citizens of Switzerland and their family members who want to apply for a residence permit to live in Sweden.

Application for permanent residence card

Application for permanent residence card for a citizen of a non-EU country who is close relative of an EU-citizen and who has lived in Sweden continuosly for at least five years.

Certification of permanent right of residence

For EU/EEA citizens that have lived in Sweden continuosly for at least five years with right of residence and would like to apply for certification of permanent right of residence.

Intyg om permanent uppehållsrätt

För EU-medborgare som har bott i Sverige utan avbrott i minst fem år med uppehållsrätt och som vill ha ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Ansökan om permanent uppehållskort

Ansökan om permanent uppehållskort för den som är familjemedlem till en EU-medborgare och själv är medborgare i ett land utanför EU och som har bott i Sverige utan avbrott i minst fem år.

Application for a residence card

Application for a residence card as proof of the right to reside in Sweden for a citizen of a non-EU country who is a family member of an EU-citizen.

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort som bevis på rätten att vistas i Sverige för medborgare från ett land utanför EU som är familjemedlem till en EU-medborgare.

Ansökan om status som varaktigt bosatt i Sverige

Ansökan om status som varaktigt bosatt för den som har bott i Sverige i minst fem år utan avbrott. Den som fått uppehållstillstånd i Sverige som övrigt skyddsbehövande kan inte få status som varaktigt bosatt.

Application for a residence permit for persons who have long-term resident status in anoth...

For a person who is a long-term resident in another Member State and their family members who want to apply for a residence permit to live in Sweden.

Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-s...

För den som har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och som vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Försäkran om samlevnad för gifta och sambo

Frågor till den som är anhörig i Sverige när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågor till den som är förälder till ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågor till den som är anhörig i Sverige när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär hushållsgemenskap

Frågor till den som är anhörig i Sverige när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn

Frågor till den som är anhörig i Sverige när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Försäkran om samlevnad för gifta och sambo (Försörjningskrav)

Frågor till den som är anhörig i Sverige och som omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär för nyetablerade förhållanden (Försörjningskrav)

Frågor till den som är anhörig i Sverige och som omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär hushållsgemenskap (Försörjningskrav)

Frågor till den som är anhörig i Sverige och som omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn (försörjningskrav)

Frågor till den som är anhörig i Sverige och som omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Application for residence permit to settle in Sweden

For a person who wants to apply for a residence permit to settle in Sweden. Also to be used for an application for an extension of a residence permit and by EU/EEA citizens who want to apply for a residence permit to move to a Swedish citizen or another person who is resident in Sweden.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige

För den som vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Sverige. Gäller även vid ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd och för EU/EES-medborgare som vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en svensk medborgare eller en annan person som bor i Sverige.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

För den som vill ansöka om uppehållstillstånd för ett barn under 18 år som vill bo i Sverige. Gäller även vid ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd eller om barnet är EU/EES-medborgare och vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en svensk medborgare eller en annan person som bor i Sverige.

Application for residence permit to settle in Sweden - for a child under the age of 18

For a person who wants to apply for a residence permit for a child under 18 years who wants to live in Sweden. Also to be used for an application for an extension of a residence permit or if the child is an EU/EEA citizen and wants to apply for a residence permit to move to a Swedish citizen or another person who is resident in Sweden.

Familjeuppgifter

Bilaga till bland annat ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige eller flytta till någon i Sverige.

Family details - appendix to your application

Appendix to application for a residence permit to visit Sweden or live with someone in Sweden.

Frågeformulär om försörjning och bostad

Frågor till den som är anhörig i Sverige och som omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige (försörjningskrav)

Frågor till den som är förälder till ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Om föräldern omfattas av försörjningskrav. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär för förälder i Sverige om försörjning och bostad

Frågor till den som är förälder till ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Application for residence permit for a child who has been or will be adopted

For an application for a residence permit for a child under 18 years that is going to be or has been adopted when the adoption has not been intermediated by a Swedish adoption organisation.

Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år som har adopterats eller ska adopteras

För ansökan om uppehållstillstånd för ett barn under 18 år som ska adopteras eller har adopterats, och där adoptionen inte förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.

Ansökan om uppehållstillstånd för adoptivbarn (via svensk adoptionsorgansiation)

För ansökan om uppehållstillstånd för ett barn under 18 år som ska adopteras eller har adopterats, och där adoptionen förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.

Försäkran om samlevnad - bilaga till ansökan om förlängt uppehållstillstånd

Bilaga till ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige.

Assurance of cohabitation - appendices to online application

Appendix to application for an extension of a residence permit to live with someone in Sweden.

Consent for a child to settle in Sweden - complimentary information

You, as a guardian, must fill in this form if you wish to give your consent for a child under the age of 18 to settle in Sweden.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige - komplettering

Den här blanketten ska du som vårdnadshavare fylla i om du vill ge ditt medgivande till att ett barn under 18 år får bosätta sig i Sverige.

Frågeformulär om anknytning till partner - ansökan efter inresa i Sverige

Frågeformulär till den sökande och anknytningspersonen när den sökande har ansökt om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige. Ska bara fyllas i av de som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Frågeformulär om hushållsgemenskap - ansökan efter inresa i Sverige

Frågeformulär till den sökande och anknytningspersonen när den sökande har ansökt om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige. Ska bara fyllas i av de som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Concent for DNA analysis for a child under the age of 18

For a guardian who wants to give his or her consent to a DNA analysis for the child, as a part of the investigation in a case of residence permit.

Consent for DNA analysis

For a person who wants to give his or her consent to a DNA analysis, as a part of the investigation in a case of residence permit.

Samtycke för dna-analys för minderårig

För vårdnadshavare som vill ge sitt samtycke till att barnet genomför en dna-analys, som en del av utredningen i ett ärende om uppehållstillstånd.

Samtycke för dna-analys

För den som vill ge sitt samtycke till att genomföra en dna-analys, som en del av utredningen i ärendet om uppehållstillstånd.

Frågeformulär om anknytning för EES-medborgare och familjemedlemmar till EES-medborgare

Frågeformulär till den sökande och anknytningspersonen när den sökande har ansökt om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige. Ska bara fyllas i av de som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.

Power of attorney - move to someone, work, study or visit someone

Use this form if you are going to move to someone, work, study or visit Sweden and you want someone to represent you.

Fullmakt - flytta till någon, arbeta, studera eller besöka Sverige

Använd den här blanketten om du ska flytta till någon, arbeta, studera eller besöka Sverige och du vill att ett ombud ska företräda dig.

Ansökan om resedokument

För den som har fått flytkingförklaring eller flyktingstatusförklaring och som vill ansöka om resedokument. Gäller den som saknar pass och möjlighet att få det.

Application for travel document

For a person who has a declaration of refugee status or a refugee status declaration and wants to apply for a travel document. To be used by a person who does not have a passport and is unable to obtain one.

Ansökan om främlingspass

För att ansöka om främlingspass för den som saknar pass från hemlandet och saknar möjlighet att få en passhandling från något annat land.

Application for an alien's passport

For an application for an alien's passport for a person who does not have a passport and is unable to obtain one.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år

Bilaga till ansökan om främlingspass och provisoriskt främlingspass. Ska fyllas i av vårdnadshavare vid ansökan om främlingspass eller provisoriskt främlingspass för ett barn under 18 år.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under th...

Appendix to an application for an alien's passport or an emergency alien's passport. To be completed by custodian when applying for an alien's passport or an emergency alien's passport for a child under 18 years.

Ansökan om provisoriskt främlingspass

För ansökan om provisoriskt främlingspass för en enstaka resa till eller från Sverige. Gäller den som saknar pass och möjlighet att få det.

Application for an emergency alien's passport

For an application for an emergency alien's passport for a single trip to or from Sweden. To be used by a person who does not have a passport and is unable to obtain one.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd

För den som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och tillfälligt tänker flytta från Sverige kan anmäla det för att behålla sitt tillstånd.

Notification of desire to retain permanent residence permit

For those who have a permanent residence permit in Sweden and wish to submit a notification to be allowed to keep their permanent residence permit during a longer stay in another country.

Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land

För den som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, kvotflykting eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och vill ansöka om bidrag för att kunna resa till ett annat land för att bo där.

Application for Swedish residence permit for guest artists

Application for a residence permit for a guest artist planning to live and work in Sweden

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnär som planerar att leva och verka i Sverige.

Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar

För den som är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och som vill ansöka om bidrag för resan till Sverige för anhöriga som har fått uppehållstillstånd.

Ansökan om skyddsstatus

För ansökan om skyddsstatusförklaring för den som har uppehållstillstånd i Sverige, men inte har fått någon skyddsstatus.

Ansökan om särskilt bidrag

För asylsökande över 18 år som ansöker om bidrag för vara eller tjänst som inte täcks av dagersättningen. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller tjänsten och att du inte kan betala för den själv.

Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga

För asylsökande under 18 år som ansöker om särskilt bidrag för vara eller tjänst som inte täcks av dagersättningen. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller tjänsten och att du inte kan betala för den själv.

Revocation of power of attorney

Use this form if you want to revoke a power of attorney from the Swedish Migration Agency.

Återkallelse av fullmakt

Använd den här blanketten om du vill återkalla en fullmakt vid Migrationsverket.

Glasögon till personer som sökt uppehållstillstånd

Blankett för utlåtande från en legitimerad optiker för asylsökande som är i behov av glasögon och inte har egna medel för undersökning och utprovning av glasögon.

Fullmakt - ekonomisk ersättning, bankkort och social situation - för asylsökande

Använd den här blanketten om du är asylsökande och inskriven vid en mottagningsenhet och du vill att ett ombud ska företräda dig.

Power of attorney – financial compensation, bank card and social situation – for asylum se...

Use this form if you are an asylum seeker and you want someone to represent you.

Återkallelse av samtycke till medicinsk åldersbedömning

Använda den här blanketten för att återkalla det samtycke som du tidigare lämnat för att genomgå medicinsk ålderbedömning.

Uppgifter om försörjning

Bilaga om försörjning för den som tidigare sökt asyl, fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och nu vill ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd

Ansökan för den som tidigare sökt asyl, fått tidsbegränsat uppehållstillstånd och nu vill ansöka om förlängning av uppehållstillståndet. Gäller också familjemedlem till person som tidigare sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågor till den som är anhörig i Sverige när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Bilaga till blankett 200011.

Application for a residence permit for family members of students and doctoral students

If you want to apply for a permit to reside in Sweden during the period that your husband/wife/cohabiting partner/registered partner will be studying/conducting doctoral studies in Sweden, The Swedish Migration Agency recommends that you apply online, to enable us to start working on your application right away. If you cannot apply online you may use this form. Also use this form if you want to apply for an extension of your residence permit.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlem till studerande och doktorander

Om du vill söka uppehållstillstånd för att vistas i Sverige under den tid din make/maka/sambo/registrerade partner studerar eller doktorerar i landet, rekommenderar Migrationsverket att du ansöker via vår webbansökan. Detta för att vi ska få tillgång till ditt ärende så snart som möjligt. Om du av någon anledning inte kan göra en webbansökan så kan du använda denna blankett. Du ska också använda denna blankett om du vill ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier i Sverige

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier i Sverige.

Application for residence permit to seek employment after having completed studies in Swed...

For citizens of a non-EU/EEA country or Switzerland who are applying for a residence permit to seek employment after completing studies in Sweden.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förstagångsansökan

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som är antagna till studier i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd för första gången. Gäller även doktorander.

First-time application for a residence permit for students and doctoral students

For citizens of a country outside of the EU/EEA and Switzerland who want to apply for a residence permit for studies in Sweden for the first time

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förlängningsansökan

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som är antagna till studier i Sverige och vill ansöka om förlängning av uppehållstillstånd för studier. Gäller även doktorander.

Application for the extension of a residence permit for students and doctoral students

For citizens of a country outside of the EU/EEA and Switzerland who want to apply for the extension of a residence permit for studies in Sweden

Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier

För medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier i Sverige

Application for permanent residence permit for doctoral studies

For citizens of a country outside of the EU/EEA and Switzerland who want to apply for a permanent residence permit for doctoral studies in Sweden.

Consent for a child to settle in Sweden - complimentary information

For custodial parents, if they wish to give their consent for a child under the age of 18 to liveand study in Sweden

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige - komplettering

För föräldrar och vårdnadshavare som vill ge sitt medgivande till att ett barn under18 år får bo och studera i Sverige

Begäran om att avgöra ärende

För den som vill begära att få sitt ärende avgjort om det har gått mer än sex månader sedan ansökan lämnades in. Begäran kan bara lämnas vid ett tillfälle under handläggningen. Om begäran gäller ärende om svenskt medborgarskap bör pass i original bifogas.

Request to conclude a case

For a person who wants to request to conclude a case if more than six months have passed since application was made. It is only possible to submit a request once during the period when the Swedish Migration Agency is processing the case. If the request is about Swedish citizenship, please include passport in original.

Ansökan för att bli upptagen på arrangörsförteckning

För arrangörer som ansöker om att bli upptagen på Migrationsverkets och Arbetsförmedlingen kultur och medias lista över etablerade arrangörer.

Namnlista, bilaga till "Anställningserbjudande"

Bilaga till blanketten Anställningserbjudande. Fylls i av arbetsgivaren eller uppdragsgivaren om anställningserbjudandet omfattar flera personer.

Uppgifter om bostad - bilaga till ansökan om tillstånd för säsongsarbete

För arbetsgivare som kommer hyra ut eller förmedla en bostad i samband med anställning av en person för säsongsarbete. Bilaga till ”Ansökan om tillstånd för säsongsarbete”.

Accommodation details - annex for seasonal work permit application

For employer that plan on renting or providing accommodation in connection with employing a person for seasonal work. Annex for seasonal work permit application.

Anställningserbjudande

Bilaga till ansökan om arbetstillstånd. Fylls i av arbetsgivare eller uppdragsgivare som erbjuder arbete till medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz.

Yttrande från berörd facklig organisation

Ingår i anställningserbjudandet. Arbetsgivaren inhämtar yttrandet från den fackliga organisation som organiserar anställda inom det aktuella yrkesområdet. Det gäller oavsett om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte.

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande

För arbetsgivare som har anställt en person som söker asyl. Använd blanketten för att anmäla till Migrationsverket när personen börjar eller slutar.

Hosting Agreement for visiting researchers in Sweden - Appendix to application

Appendix to an application for a residence permit for a visiting researcher from a non-EU/EEA country. To be completed by a research organisation in Sweden.

Anställningsintyg för varaktigt bosatta i EU/EES

Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för personer med status som varaktigt bosatt inom EU. Fylls i av arbetsgivare som erbjuder arbete till medborgare från EU/EES och personer med status som varaktigt bosatta i EU. Gäller också för medborgare från Schweiz.

Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige

Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare från ett land utanför EU och EES. Fylls i av forskningshuvudman i Sverige.

Kvartalsrapport AMIF (ansökan om utbetalning)

Ansökan om utbetalning är en del av projektets kvartalsrapport. För stödmottagare som vill ansöka om utbetalning av fondmedel i enlighet med rapportering och redovisning i kvartalsrapporten.

Ansökan om att ändra projektplan eller finansplan

För stödmottagare som vill ansöka om att ändra projektplan, finansplan eller andra villkor för ett pågående projekt enligt allmänna villkor A10.

Ansökan om förskottsutbetalning

För stödmottagare som vill ansöka om förskottsutbetalning av fondmedel.

Beslut om personal som avdelas för att arbeta i projekt (varierande arbetstid)

För projekt som fått fondmedel från AMIF och ska redovisa personal som arbetar ett varierande antal timmar per månad i projektet.

Beslut om personal som avdelas för att arbeta i projekt (fast arbetstid)

För projekt som fått fondmedel från AMIF och ska redovisa personal som arbetar eller kommer att arbeta en fast andel av sin arbetstid per månad i projektet.

Tidsredovisning AMIF

Används för att redovisa arbetstid för anställda i projekt med en arbetstid som varierar eller som är timanställda. Tidsrapporten ska fyllas i löpande under projektets gång.

Kvartalsrapport AMIF

Kvartalsrapport (verksamhet). Används för att rapportera och redovisa det verksamhetsmässiga utfallet under den period som kvartalsrapporten gäller.

Ekonomisk rapportering AMIF

Kvartalsrapport (ekonomisk rapport). Används för att rapportera och redovisa de kostnader som uppstått under den period som kvartalsrapporten gäller.

Fullmakt AMIF

Om du som behörig firmatecknare inte själv kan skriva under ansökan om stöd, medfinansieringsavtal, ansökan om utbetalning, ansökan om ändring eller något annat relevant dokument kan du skriva en fullmakt för en annan person. Du kan använda denna mall vid framtagande av fullmakt.

Avsiktsförklaring från projektpartner (AMIF)

Du som är partner i ett projekt ska fylla och skriva under i blanketten. Blanketten är en bilaga till ansökan om stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Bekräftelse av ansökan om utbetalning

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om utbetalning.

Bekräftelse av ansökan

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om stöd/ändring/förskott.

Ansökan om dagersättning för ensamkommande barn och ungdomar

För gode män som ansöker om dagersättning för ensamkommande barn och ungdomar under 18 år.

Ansökan om särskilt bidrag för ensamkommande barn

För gode män som ansöker om särskilt bidrag för ensamkommande barn och ungdomar under 18 år.

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader

För kommuner och landsting som ansöker om ersättning för vissa särskilda kostnader eller betydande extraordinära kostnader gällande nyanlända med uppehållstillstånd.

Ansökan om ersättning för utbildning för asylsökande elever som påbörjat nationellt progra...

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för utbildning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder. Ersättningen gäller kostnader från och med januari 2018.

Ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar

För kommuner som ansöker om ersättning för vissa särskilda kostnader för mottagande av kvotflyktingar.

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd enligt LMA - för tillståndssökande personer

För kommuner som ansöker om ersättning för ekonomiskt bistånd enligt LMA.

Anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga

För kommuner som inte kan använda e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande som vill ändra uppgifter om ensamkommande barn eller ensamkommande unga som kommunen har ansvar för och får statlig ersättning för.

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov

För kommuner som ansöker om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL, gällande asylsökande ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 år.

Ansökan om ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård för nyanlända

För kommuner som ansöker om ersättning för stöd, service samt hälso- och sjukvård för nyanlända.

Ansökan om ersättning för kostnader för vård av barn med vårdnadshavare i Sverige

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för vård av asylsökande barn, när barnets vårdnadshavare finns i Sverige.

Ansökan om ersättning för ankomstboende - asylsökande ensamkommande barn

För kommuner som ansöker om ersättning för ankomstboende gällande asylsökande ensamkommande barn.

Ansökan om ersättning för äldre, sjuka och funktionshindrade

För kommuner som ansöker om ersättning för särskilda kostnader för äldre, sjuka och personer med funktionshinder. Gäller bara för personer som är mottagna i kommunen före 1 december 2010.

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade

För kommuner som ansöker om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända som är sjuka och funktionsnedsatta.

Ansökan om ersättningar för tomhyror

För kommuner som ansöker om ersättning för vissa hyreskostnader.

Begäran om att ändra utbetalningskonto för statliga ersättningar

För kommuner och landsting som vill ändra kontouppgifter om hur den statliga ersättningen ska betalas ut. För ersättningar som hanteras i e-tjänsten "Ansök om statlig ersättning" kan kommunen ändra kontouppgifter direkt i e-tjänsten.

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov

För kommuner som ansöker om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL gällande asylsökande ensamkommande barn.

Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader - anvisade asylsökande ensamko...

För kommuner som ansöker om ersättning för betydande extraordinära kostnader gällande anvisade asylsökande ensamkommande barn.

Ansökan om ersättning för hemtjänst för nyanlända

För kommuner som ansöker om ersättning för hemtjänst för nyanlända.

Ansökan om ersättning för kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV), gällande ensamkommande barn med uppehållstillstånd som är kommunplacerade.

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov

För kommuner som ansöker om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL gällande ensamkommande barn med uppehållstillstånd som är kommunplacerade.

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd

För kommuner som ansöker om ersättning för ekonomiskt bistånd gällande unga 18-21 år med uppehållstillstånd som tidigare varit ensamkommande barn.

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov

För kommuner som ansöker om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL gällande unga 18-21 år med uppehållstillstånd som tidigare varit ensamkommande barn.

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd

För kommuner som ansöker om ersättning för ekonomiskt bistånd gällande unga 18-21 år med uppehållstillstånd som studerar på gymnasiet.

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader - asylsökande barn och elever

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för utbildning för asylsökande barn och elever. Ersättningen gäller kostnader från och med höstterminen 2017.

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader - tillståndssökande elever

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för utbildning för tillståndssökande elever.

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader - barn till bevispersoner

För kommuner som ansöker om ersättning för kostnader för utbildning för barn till bevispersoner.

Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader - asylsökande bar...

För kommuner som ansöker om ersättning för extra kostnader för ett asylsökande barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt stöd eller för andra extraordinära kostnader för utbildning enligt asylersättningsförordningen. Ersättningen gäller kostnader som uppstått från och med höstterminen 2017.

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för personer som fått uppehållstills...

För landsting som inte kan använda e-tjänsten och ansöker om ersättning för hälsoundersökning.

Ansökan om särskild ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande

För landsting som ansöker om ersättning för en vårdkontakt där vårdkostnaden totalt överstiger 100 000 kronor.

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för asylsökande

För landsting som inte kan använda e-tjänsten och ansöker om ersättning för hälsoundersökning.

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillsånd i ärenden om uppehållstillstånd och ve...

För läkare som skriver utlåtanden eller intyg för personer med ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder.

Ansökan om ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända

För landsting som ansöker om ersättning för hälso- och sjukvård vid varaktig vård.

Anmälan om ändringar i intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde

För den som tidigare har anmält intresse för att få uppdrag som offentligt biträde och nu vill anmäla ändringar eller tillägg i de uppgifter som har lämnats i blanketten ”Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde i asylärenden”.

Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde

För den som vill anmäla intresse för att få uppdrag som offentligt biträde i asylärenden vid Migrationsverket.

Underlag för kompetensprövning

För dig som vill bli förordnad som offentligt biträde ex officio och därför styrka dina kvalifikationer enligt de krav som är fastställda för offentliga biträden.

Kostnadsräkning för offentligt biträde

För offentligt biträde som ska redovisa kostnader.

Överenskommelse med apotek om statlig ersättning för läkemedel för asylsökande

För apotek som vill teckna en överenskommelse med Migrationsverket för hur en ansökan om ersättning för subventionerade läkemedel för asylsökande ska gå till.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU

För skolor som ska resa inom EU med elever som är medborgare i ett land utanför EU och som har uppehållstillstånd i Sverige men saknar pass.

Ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd eller betänketid

För förundersökningsledare som vill ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd eller betänketid för vittne i brottmål.

Tidrapport för projekt om frivillig återvandring

För myndigheter, kommuner, landsting, organisationer som vill ansöka om stöd till projekt för frivillig återvandring.

Ansökan om projektstöd för frivillig återvandring

För myndigheter, kommuner, landsting, organisationer som vill ansöka om stöd till projekt för frivillig återvandring. Målgruppen för projekten ska vara personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, av humanitära skäl eller som tagits ut på flyktingkvoten.

Budget för projekt om frivillig återvandring - bilaga till ansökan om projektstöd

För myndigheter, kommuner, landsting, organisationer som driver projekt för frivillig återvandring.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.