Vanliga frågor om att söka jobb hos oss

Att söka jobb är en process som består av olika steg där det kan uppstå frågor. Här hittar du svaren på de vanligaste.

När du har hittat en tjänst som du vill söka gör du det genom vårt rekryteringssystem. Tänk på att tydligt beskriva din erfarenhet och kompetens utifrån vad som efterfrågas i tjänsten du söker.

Det är viktigt att alla dina uppgifter stämmer – till exempel din mejladress, eftersom vi ofta kontaktar dig via mejl.

När du har skickat din ansökan får du en bekräftelse på att den tagits emot. Om du inte får en bekräftelse kan du kontakta oss på rekrytering@migrationsverket.se.

Vi sparar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De används för varje nytt jobb du söker hos oss. Har du bytt mejladress sedan du skapade ditt konto loggar du in som tidigare och ändrar sedan själv mejladressen på kontot.

Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, rekommenderar vi dig att kontakta oss innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.

Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket hanterar personuppgifter

Registrera dina uppgifter under ”Generell intresseanmälan”, då blir din profil tillgänglig för alla våra rekryterande chefer.

Här kan du göra en generell intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ansökningstiden är över går vi igenom de ansökningar som kommit in. Vi bedömer ansökningarna utifrån den specifika tjänstens kravprofil. Kravprofilen bygger på vilken utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga kompetenser som vi bedömer vara relevanta för den aktuella tjänsten.

Om vi har valt att gå vidare med din ansökan kontaktar vi dig oftast via mejl. Du kan också bli uppringd för en kortare telefonintervju.

För att hitta rätt kompetens använder vi oss ofta av tester. Du får i dessa fall inbjudan och information via din mail. Du genomför själv testerna hemifrån via dator.

Våra intervjuer handlar om din kompetens. De kan göras via Skype eller på något av våra kontor. Vid intervjuerna får du också mer information om Migrationsverket som arbetsplats och arbetsgivare, samt om den tjänst som du har sökt.

Beroende på tjänsten kan det bli aktuellt med kompletterande djupintervjuer, registerkontroll och säkerhetsprövning.

Avslutningsvis kontaktar vi de referenspersoner du angivit. Vi kontaktar inga referenser utan att informera dig om det.

Rekrytering tar olika lång tid, ibland upp till tre månader. När vi tillsatt en tjänst hör vi av oss till alla som sökt.

Det är viktigt för oss att våra nyanställda får en så bra start som möjligt. Du som har fått tjänsten kommer att tas omhand av dina nya kollegor genom våra uppskattade introduktionsprogram.

För att få en anställning genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är mer kvalificerad för den aktuella befattningen än den som först fick den.

Överklagandet ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om:

  • namn, adress och personnummer
  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.

Skriv även vilken av anställningarna du överklagar om du vill överklaga en rekryteringsprocess där fler än en har anställts.

Ditt överklagande skickar vi vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. Statens överklagandenämnd gör en helhetsbedömning av bland annat teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper, andra kunskaper och erfarenheter.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Migrationsverket innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Migrationsverkets huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på Slottsgatan 82 i Norrköping. Om du vill få beslutet kontakta oss via mejl rekrytering@migrationsverket.se.

Ditt överklagande skickar du till rekrytering@migrationsverket.se

eller per post till:

Migrationsverket
Kompetensförsörjningsenheten
Box 1430
171 27 Solna

Sidan senast uppdaterad: