Frågor och svar – bärplockning

Frågor och svar för arbetsgivare och ombud

Det är Svenska kommunalarbetarförbundet som ska yttra sig över villkoren i informationen om anställningen.

www.kommunal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går att göra på flera sätt. Ett sätt är till exempel att skicka in lönespecifikationer för de bärplockare du anställde tidigare år.

Kontakta det bemanningsföretag som du vill använda dig av. Om du anlitar ett bemanningsföretag som inte finns i Sverige måste de ha en filial registrerad i Sverige. Det är bemanningsföretaget som ska lämna information om anställningen i e-tjänsten och garantera de lämnade uppgifterna om anställningsvillkoren.

Det kan du göra genom att exempelvis visa att det finns likvida medel på bank eller motsvarande, checkkrediter eller garantier från bank (gäller endast bank inom EU/EES och Schweiz). Det kan även visas genom juridisk bindande utfästelse från en annan finansiär eller borgensförbindelse från borgensman som kan visa att tillgångar finns. Till stöd för detta kan exempelvis även balans- och resultatrapporter lämnas in.

Det kan du visa på olika sätt, till exempel genom dokument där det framgår att arbetstagaren mottagit informationen som du som arbetsgivare tar fram.

Ja, det kan du. Men bärplockaren måste få lön och anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt i yrket eller branschen. Facket ska också ges tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

En EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Vid inresan till Sverige behöver de ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår. För fler frågor, kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja, du kan ansöka ändå. Migrationsverket kommer att begära ett yttrande från facket, men din ansökan tar betydligt längre tid att handlägga.

Om bärplockaren ska arbeta kortare tid i Sverige än tre månader och kommer från ett land där man behöver visum för inresa i Sverige, måste bärplockaren även söka visum.

Länder vars medborgare behöver visum för att arbeta kortare tid än tre månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Om bärplockaren är anlitad av ett bemanningsföretag så går bärplockaren under ett avtal kallat bemanningsavtalet och där är lägstalönen något högre än i avtalet med skogs- och lantarbetsgivarförbundet.

Sidan senast uppdaterad: