Ansöka om uppe­hålls- och arbets­till­stånd som ombud för bärploc­kare

Om du är ombud för arbetstagare som ska arbeta som bärplockare eller servicepersonal kan du ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd för arbetstagarna via e-tjänsten. Uppdragsgivaren lämnar först information om anställningen i e-tjänsten och du kan sedan göra din ansökan.

Krav för uppe­hålls- och arbets­till­stånd

För att arbetstagarna ska få tillstånd ska

 • de ha ett giltigt pass
 • de få anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • de ha arbete i sådan omfattning som gör det möjligt för dem att uppnå en god försörjning. Kravet på god försörjning innebär att månadslönen uppgår till minst 80 procent av medianlönen som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • du ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dem när de påbörjar anställningen.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som ombud

 • besöka en svensk ambassad eller konsulat för att skapa ett konto till e-tjänsten (kom ihåg att ta med en giltig legitimation, en mobiltelefon, den svenska filialens registreringsbevis från Bolagsverket, en fullmakt från din arbetsgivare där det framgår att du företräder företaget)
 • få besked från uppdragsgivaren om att du kan påbörja ansökan i e-tjänsten
 • ha en fullmakt från var och en av arbetstagarna som visar att de godkänner att du lämnar in en ansökan åt dem
 • ha kopior på passen för var och en av arbetstagarna
 • veta fullständigt namn och eventuellt tidigare efternamn, födelsetid, medborgarskap, eventuellt tidigare medborgarskap, födelseort och födelseland för var och en av arbetstagarna
 • ett Visakort eller Mastercard för att betala eventuell avgift för ansökan (avgifter för arbetstillstånd).

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrags­gi­varen påbörjar e-tjänsten

Tänk på att du inte kan påbörja din ansökan innan uppdragsgivaren har lämnat information om anställningen i e-tjänsten.

I ansökan ska du bifoga fullmakter från var och en av arbetstagarna som visar att de godkänner att du lämnar in en ansökan åt dem. Du ska också bifoga kopior av passen för arbetstagarna.

Full­makter

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne.

Fullmakten ska innehålla

 • information om att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för arbetstagaren
 • information om att arbetstagaren ger ombudet rätt att lämna in en ansökan
 • information om att arbetstagaren godkänner att uppehållstillståndskortet skickas till den svenska uppdragsgivaren
 • namn, personnummer och adress för ombudet
 • namnteckning av arbetstagaren
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kopior av pass

Passkopian ska innehålla sidorna som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om arbetstagaren har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. På passkopian måste även siffror och texten längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

För att arbetstagaren ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd ska du som ombud/arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om arbetstagaren får tillstånd kommer han eller hon få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att arbetstagaren har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat arbetstagarens fingeravtryck och foto.

Du som ombud ska därför boka en tid på en svensk ambassad eller generalkonsulat så att arbetstagaren kan bli fotograferad och lämna sina fingeravtryck. Det behöver arbetstagaren göra även om han eller hon tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte sparas. Ett mejlmeddelande skickas till dig som ombud när det är dags för arbetstagaren att besöka ambassaden.

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Du som ombud får ett mejlmeddelande om att beslutet är fattat. Själva beslutet får du på den ambassad eller det generalkonsulat du har angivit i din ansökan.

När en person anställs från ett land utanför EU ska detta generellt också anmälas till Skatteverket.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om arbetstagarna har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd, kommer de att få varsitt uppehållstillståndskort inom fyra veckor efter att beslutet har fattats om arbetstagaren har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad. Om fingeravtryck och foto tas efter beslut tar det cirka fyra veckor från den dagen.

Uppehållstillståndskortet kan också skickas från Migrationsverket till uppdragsgivaren i Sverige. Kortet skickas sedan vidare till dig som ombud.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Arbetstagaren kan få tillstånd för den tid som hen har arbete i Sverige, men inte längre än vad passet är giltigt.

Om Migra­tions­verket avslår arbets­ta­ga­rens ansökan

Om Migrationsverket avslår arbetstagarens ansökan innebär det att arbetstagaren inte har rätt till uppehållstillstånd eller till att arbeta i Sverige. Du som ombud kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: