Visum för affärs- och konferensbesök

Om du ska besöka Sverige för ett affärs- eller konferensbesök och är medborgare i ett land utanför EU, kan du behöva ett visum. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. För att få visum behöver du en inbjudan från företaget eller den som ordnar konferensen. Du ska visa att du har pengar för ditt uppehälle och hemresan. Du behöver också en sjukförsäkring som täcker kostnaderna om du skulle bli sjuk under ditt besök i Sverige.

Krav för att få visum

Om du vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna ska du ha

 • ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och som är utfärdat under den senaste tioårsperioden
 • en inbjudan från företaget eller den som ordnar konferensen
 • pengar för uppehället och för hemresan. Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om du betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller om du ska bo hos släkt eller vänner. Du ska visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från din bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver

Det finns också krav som skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna. Du hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats. För att hitta till rätt ambassad, se länk längst ner på sidan.

Specialavtal för vissa länder

För medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och EU. Mer information om dessa avtal finns på EU-ländernas ambassader och konsulat i dessa länder.

Ansöka om visum

Du ska lämna in din ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Men det finns också länder där Sverige varken har någon egen ambassad eller generalkonsulat, eller representeras av något annat land. Där får den som vill lämna in en visumansökan resa till närmaste land där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Om du ska lämna in din ansökan vid något annat Schengenlands utlandsmyndighet bör du kontakta den i förväg. Då är det nämligen detta lands krav på dokument som gäller. Dokumenten bör också vara översatta till det landets språk.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länder där Sverige representeras av en annan Schengenstatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ansöka om visum ska du fylla i blanketten Application for Schengen Visa
(Ansökan om Schengenvisering).

För att myndigheterna ska kunna behandla din ansökan måste du tydligt ange

 • varför du ska besöka Sverige
 • hur länge du ska stanna i Sverige
 • hur du ska försörja dig under tiden i Sverige
 • vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt
 • vart du ska resa efter besöket i Sverige
 • om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter vistelsen i Sverige.

Till din ansökan ska du bifoga

 • två fotografier i passformat som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
 • en inbjudan – ett brev – från företaget eller från den som ordnar konferensen
 • andra dokument som ambassaden kan kräva.

Inbjudan (från företaget eller från den som ordnar konferensen) ska innehålla uppgifter om dig, till exempel

 • dina personuppgifter
 • varför du ska besöka Sverige
 • hur länge du ska vara i Sverige
 • vem som ansvarar för din försörjning under tiden du är i Sverige.

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031 (på svenska)PDF

Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)PDF

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Handläggningstid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna vid ambassaden eller generalkonsulatet varierar. Under semesterperioden juni–augusti kan det ta längre tid. Om du behöver aktuell information om detta, kontakta ambassaden eller generalkonsulatet som ska behandla din ansökan. Om ambassaden eller generalkonsulatet skickar din ansökan till Migrationsverket  kan det ta längre tid. För att vara säker på att få ditt visum i tid bör du lämna in din ansökan minst två månader innan du ska resa till Sverige.

Beslut om visum

I de allra flesta fall beslutar ambassaden eller generalkonsulatet. Ibland gör den vissa kontroller med de övriga Schengenländerna. Om ambassaden eller generalkonsulatet är osäker på hur man ska bedöma din ansökan kan den skicka ansökan vidare till Migrationsverket i Sverige, som då fattar beslutet.

De allra flesta som söker visum får det. Du kan få avslag om myndigheten som fattar beslutet bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med din resa inte är det som du uppgivit i din ansökan. Du kan också få avslag om du finns i datasystemet SIS (Schengen Information System), där medlemsländerna registrerar personer som inte får resa in i Schengenområdet.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Du som har varit i Schengenländerna under en sammanhängande period av 90 dagar måste vara utanför Schengenländerna i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt fem år.

Visumet kan gälla för bara vissa länder

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer.

Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Räkna ut din viseringstid

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, eller – om det finns särskilda skäl – ett visum för längre tid, en så kallad D-visering.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Så här gör du när du överklagar

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du lämna in en skriftlig överklagan senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Har du några dokument som du inte lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Din överklagan ska lämnas in till den ambassad eller konsulat som fattat beslutet. Ambassaden eller generalkonsulatet kontrollerar att överklagan kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det gått längre tid än tre veckor avvisas överklagandet och du får i sådana fall lämna in en ny ansökan.

Om ambassaden eller generalkonsulatet ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambassaden eller generalkonsulatet inte ändrar beslutet skickas det vidare

Har överklagandet kommit in i rätt tid och den myndighet som fattat beslutet inte anser att det finns anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.