Webban­sökan för dig som är EU/​EES-medbor­gare och gift, regi­strerad partner eller sambo med någon i Sverige

Du kan skriva ut informationen och ha den som hjälp när du gör din ansökan.

För att kunna ansöka på webben ska

 • du och personen som du ska flytta till i Sverige vara 18 år eller äldre
 • du ha en giltig mejladress
 • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas
 • du ha ett program som läser pdf-format, till exempel Acrobat Reader.

Till din ansökan ska du bifoga

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland, eller av ditt nationella id-kort som visar medborgarskap. Du ska kopiera båda sidorna av id-kortet.

Om ditt pass eller nationella ID-kort är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du är gift eller registrerad partner med personen i Sverige ska du också bifoga

 • vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande
 • eventuellt dokument som visar att äktenskapet är registrerat i ditt hemland.

Om du har bott tillsammans i hemlandet eller annat land med personen i Sverige ska du också bifoga

 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har en gemensam bostad.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopia av barnets pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland, eller av barnets nationella ID-kort 
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Gäller för barn under 18 år.
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Om du väntar barn ska du också bifoga

 • graviditetsintyg

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Om du redan har ansökt

Om du har skickat in en ansökan om uppehållstillstånd som ännu inte är avgjord ska du inte skicka in en ny ansökan via webben. Kontakta i stället Migrationsverket om du vill lämna ytterligare information i ärendet. Handläggningstiden i ditt ärende blir inte kortare för att du gör en ny ansökan via webben.

Sidan senast uppdaterad: