Frågeformulär på webben för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige

Den här informationen riktar sig till dig som har en familjemedlem som funderar på att göra en webbansökan och som undrar om ni uppfyller kraven för att kunna fullfölja ansökan på webben. Även du som har en familjemedlem som redan har lämnat in en ansökan om att få flytta till dig i Sverige kan läsa detta.

Om du har fått ett mejl om att du ska svara på ett frågeformulär måste du godkänna användarvillkoren längst ned på sidan för att kunna registrera dig som användare. Du får då de inloggningsuppgifter du behöver för att fylla i frågeformuläret.

För att Migrationsverket ska kunna behandla en webbansökan från din familjemedlem måste du som är anhörig i Sverige 

  • ha fyllt 18 år
  • ha en giltig mejladress
  • kunna skanna eller fotografera och bifoga en kopia av ditt pass, eller ID-kort, när du besvarar ditt frågeformulär
  • ha ett program som läser pdf-format, till exempel Acrobat Reader.

Försörjningskrav

Du måste även i vissa fall uppfylla ett så kallat försörjningskrav. Det innebär att du måste kunna försörja dig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj att bo i tillsammans.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Automatisk kontroll

Din familjemedlem ska uppge ditt personnummer och din mejladress när han eller hon ansöker på webben. Med hjälp av ditt personnummer kontrollerar Migrationsverket om du har fyllt 18 år och om du omfattas av försörjningskravet eller inte.

Frågeformulär på webben

För att bidra till din familjemedlems ansökan om uppehållstillstånd ska du fylla i ett frågeformulär. Migrationsverket kontaktar dig via mejl, och informerar om detta, när din familjemedlem har skickat in sin ansökan. Observera att du inte ska registrera dig som användare innan du har fått ett meddelande från Migrationsverket.

Genom att godkänna användarvillkoren här nedan kommer du vidare till inloggningssidan där du kan registrera dig. När du har registrerat dig som användare kommer du att få ett nytt mejl med inloggningsuppgifter.

Om dina svar inte har kommit in inom två veckor från det att din familjemedlem skickade in sin webbansökan, kan vi avslå ansökan.

Sidan senast uppdaterad: