Webbansökan för att förlänga ett uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

Var vänlig och besvara följande frågor:

Är du folkbokförd i Sverige?*

Har du och din partner gemensamma barn?*

Har du barn under 18 år som söker tillsammans med dig?*

Är dessa barn folkbokförda i Sverige?*


När går ditt nuvarande uppehållstillstånd ut?*

Fyll i alla uppgifter för att gå vidare till nästa steg


Sidan senast uppdaterad: