Webban­sökan för dig som är EU/​EES-medbor­gare och nära anhörig med ett särskilt bero­en­de­för­hål­lande till någon i Sverige

Du kan skriva ut informationen och ha den som hjälp när du gör din ansökan.

Om du har barn under 18 år

Du kan inte ansöka på webben om du vill att din ansökan även ska gälla dina barn under 18 år. Det gäller också om din släkting i Sverige är svensk medborgare. Du ska då skicka eller lämna in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Migrationsverkets adresser och öppettider

För att kunna ansöka på webben ska

  • du och personen du ska flytta till i Sverige vara 18 år eller äldre
  • du ha en giltig mejladress
  • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas
  • du ha ett program som läser pdf-format, till exempel Acrobat Reader.

Till din ansökan ska du bifoga

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer,  utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland, eller av ditt nationella id-kort som visar medborgarskap. Du ska kopiera båda sidorna av id-kortet.
  • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
  • dokument som visar att du bodde tillsammans med din släkting omedelbart innan han eller hon flyttade till Sverige.

Om ditt pass eller nationella ID-kort är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Om du redan har ansökt

Om du har skickat in en ansökan om uppehållstillstånd som ännu inte är avgjord ska du inte skicka in en ny ansökan via webben. Kontakta i stället Migrationsverket om du vill lämna ytterligare information i ärendet. Handläggningstiden i ditt ärende blir inte kortare för att du gör en ny ansökan via webben.

Sidan senast uppdaterad: