Migrationsverket logotyp

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

När du som är EU-medborgare har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år utan avbrott har du permanent uppehållsrätt.

Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Permanent uppehållsrätt på olika sätt

Som EU-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Du kan ha permanent uppehållsrätt efter fem år om du har uppfyllt kraven för uppehållsrätt på olika sätt. Till exempel genom att du en tid har studerat och i andra perioder arbetat. Om du arbetar och blir ofrivilligt arbetslös kan du under vissa förutsättningar ha bibehållen uppehållsrätt även under den tid du söker arbete. Det kan även gälla om du är föräldraledig från ditt arbete.

Om du har uppehållsrätt som familjemedlem till en EU-medborgare har du permanent uppehållsrätt om din anhörige har det och ni har bott tillsammans i minst fem år i Sverige.

Illustration av en man.

Georg kom till Sverige för fem år sedan. Det första året studerade han på universitetet. Sedan började han arbeta. Efter två år blev han uppsagd på grund av arbetsbrist. Georg sökte nytt arbete i ett halvår innan han började arbeta på det företag han fortfarande arbetar för.

Georg har, trots att han inte arbetade under några månader, permanent uppehållsrätt. Eftersom han blev ofrivilligt arbetslös efter att ha arbetat i mer än ett år hade han bibehållen uppehållsrätt under den tid han inte arbetade, eftersom han var arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Intyg om permanent uppehållsrätt, nummer 174011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det kostar ingenting att ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Du ska skicka med dokument som visar på vilket sätt du har uppfyllt kraven för uppehållsrätt de senaste fem åren. Om du har haft uppehållsrätt som familjemedlem till en EU-medborgare ska du skicka med dokument som visar hur din anhörige har uppfyllt kraven för uppehållsrätt.

Det här ska du skicka med din ansökan:

  • Kopior av de sidor i ditt pass eller nationellt ID-kort som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
  • Kontrolluppgifter från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige.
  • Arbetsgivarintyg från samtliga arbetsgivare för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige.
  • Skattekonto för företaget från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat som egen företagare i Sverige.
  • Studieutdrag för de perioder du har studerat (gäller dig som har uppehållsrätt som studerande och dig som är familjemedlem till någon som har uppehållsrätt som studerande).
  • Dokument som visar hur du har försörjt dig om du eller din anhörige är pensionär eller har tillräckliga medel, till exempel pensionsutbetalningar, bankutdrag eller taxeringsuppgifter för lön från utlandet.

Intyg om permanent uppehållsrätt, blankett nummer 174011PDF

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Efter beslut

Intyget om permanent uppehållsrätt skickas hem till dig med posten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?