Perma­nent uppe­hålls­rätt för EU/​EES-medbor­gare – ansök om intyg

När du som är EU/EES-medborgare har bott minst fem år i Sverige med uppehållsrätt har du permanent uppehållsrätt. Här kan du ansöka om att få ett intyg som visar att du har permanent uppehållsrätt.

Ansök om ett intyg för perma­nent uppe­hålls­rätt

Som EU/EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt.

Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • ha en giltig e-postadress
 • kopior av de sidor i ditt pass eller nationellt ID-kort som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.

Du kan också behöva skicka med

 • inkomstuppgifter från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige
 • arbetsgivarintyg från samtliga arbetsgivare för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige
 • skattekonto för företaget från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat som egen företagare i Sverige
 • studieutdrag för de perioder du har studerat (gäller dig som har uppehållsrätt som studerande och dig som är familjemedlem till någon som har uppehållsrätt som studerande)
 • dokument som visar hur du har försörjt dig om du eller din anhörige är pensionär eller har tillräckliga medel, till exempel pensionsutbetalningar, bankutdrag eller taxeringsuppgifter för lön från utlandet.

Du kan uppfylla kraven för uppehållsrätt på olika sätt under fem år, till exempel om du har studerat och arbetat under olika perioder. Om du arbetar och blir ofrivilligt arbetslös kan du under vissa förutsättningar behålla din uppehållsrätt som arbetstagare, även under den tid du söker arbete. Det gäller också om du är föräldraledig under din anställning.

Du kan också ha permanent uppehållsrätt som familjemedlem till en annan EU/EES-medborgare. Det har du om din anhörige har haft uppehållsrätt under minst fem år, och ni har bott tillsammans i Sverige under den tiden.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Intyg om permanent uppehållsrätt, 174011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det kostar ingenting att ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Du ska skicka med dokument som visar på vilket sätt du har uppfyllt kraven för uppehållsrätt de senaste fem åren. Om du har haft uppehållsrätt som familjemedlem till en EU/EES-medborgare ska du skicka med dokument som visar hur din anhörige har uppfyllt kraven för uppehållsrätt.

Tillsammans med din ansökan ska du skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass eller nationellt ID-kort som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • inkomstuppgifter från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige
 • arbetsgivarintyg från samtliga arbetsgivare för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat i Sverige
 • skattekonto för företaget från Skatteverket för de senaste fem åren om du eller din anhörige har arbetat som egen företagare i Sverige
 • studieutdrag för de perioder du har studerat (gäller dig som har uppehållsrätt som studerande och dig som är familjemedlem till någon som har uppehållsrätt som studerande)
 • dokument som visar hur du har försörjt dig om du eller din anhörige är pensionär eller har tillräckliga medel, till exempel pensionsutbetalningar, bankutdrag eller taxeringsuppgifter för lön från utlandet.

Intyg om permanent uppehållsrätt, blankett 174011 Pdf, 789.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Du får intyget om permanent uppehållsrätt skickat hem till dig med posten.

Illustration av en man.

Georg är tysk medborgare och kom till Sverige för fem år sedan. Det första året studerade han på universitetet. Sedan började han arbeta. Efter två år blev han uppsagd på grund av arbetsbrist. Georg sökte nytt arbete i ett halvår innan han började arbeta på det företag han fortfarande arbetar för.

Georg har, trots att han inte arbetade under några månader, permanent uppehållsrätt. Eftersom han blev ofrivilligt arbetslös efter att ha arbetat i mer än ett år hade han bibehållen uppehållsrätt under den tid han inte arbetade, eftersom han var arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Sidan senast uppdaterad: