Migrationsverket logotyp

Frågeformulär för dig som är anhörig i Sverige

Om din familjemedlem ansöker om uppehållstillstånd på en ambassad eller generalkonsulat kommer du få ett brev med information om att du ska ladda ner ett frågeformulär.

I brevet står det vilket frågeformulär du ska fylla i. Du ska inte fylla i något frågeformulär innan du har fått instruktioner om vilket formulär du ska fylla i.

Frågeformuläret öppnas som ett pdf-dokument i ett nytt fönster. Du fyller i frågeformuläret i din dator och skriver ut den. Glöm inte att skriva under med din namnteckning innan du skickar in den.

Har du inte tillgång till skrivare finns det ofta möjlighet att skriva ut på biblioteket eller medborgarkontoret.

 • Frågeformulär om försörjning och bostad

  Blankett T104

  Frågor till den som är anhörig i Sverige och som kan komma att omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

  Blankett T77

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid nyetablerade förhållanden. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF    
 • Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

  Blankett T77F

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid nyetablerade förhållanden. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF    
 • Frågeformulär hushållsgemenskap

  Blankett T82

  Frågor till referenspersonen i Sverige när en sökande bosatt i utlandet anger beroendeförhållande till denne. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev!SvenskaPDF
 • Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

  Blankett T82F

  Frågor till referenspersonen i Sverige när en sökande bosatt i utlandet anger beroendeförhållande till denne. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev!SvenskaPDF
 • Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn

  Blankett T85

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid etablerade förhållanden. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn (F)

  Blankett T85F

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid etablerade förhållanden. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

  Blankett T87

  Besvaras av den som har minderåriga barn i utlandet som har ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev! SvenskaPDF  
 • Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige (försörjningskrav)

  Blankett T87F


  Frågor till den som är förälder till ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Om föräldern omfattas av försörjningskrav. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF

 • Frågeformulär för förälder i Sverige om försörjning och bostad

  T107

  Besvaras av den som har minderåriga barn i utlandet som har ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev!SvenskaPDF
 • Försäkran om samlevnad för gifta och sambo

  Blankett 228011

  Fylls i av dig som är bosatt i Sverige och är gift eller sambo med en person som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig.SvenskaPDF
 • Försäkran om samlevnad för gifta och sambo (F)

  Blankett 228011F

  Fylls i av dig som är bosatt i Sverige och är gift eller sambo med en person som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig. Gäller bara dig som kan komma att omfattas av försörjningskravet.SvenskaPDF
 • Försäkran om samlevnad vid förlängning av uppehållstillstånd

  Blankett 242011B
  Engelsk blankett 243011B


  Du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd ska fylla i denna försäkran tillsammans med din make, maka, sambo eller registrerad partner. Detta för att redovisa om ni fortfarande lever tillsammans. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Observera att ni ska underteckna den båda två! Du ska sedan skicka med den i din ansökan.SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

 • Försäkran om samlevnad – Bilaga till webbansökan om förlängt uppehållstillstånd

  Blankett 242011W
  Engelsk blankett 243011W


  Ska bara användas av den som ansöker om förlängt uppehållstillstånd på webben.SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?