Migrationsverket logotyp

Främlingspass

Du som inte har något pass, och som inte har möjlighet att få ett, kan i vissa fall få ett främlingspass av Migrationsverket.

Det gäller till exempel dig som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du har skyddsskäl gentemot myndigheterna i ditt hemland och därför inte kan vända dig dit för att få ett pass. Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl som saknar koppling till myndigheter i hemlandet, till exempel hedersproblematik, naturkatastrofer eller det allmänna läget i hemlandet, ska du kontakta hemlandets myndigheter för att få ett pass.

Migrationsverket grundar sin bedömning på de skäl som finns i ditt asylbeslut och gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Att det är svårt, besvärligt eller dyrt att skaffa ett hemlandspass är inte tillräckliga skäl för att få ett främlingspass.

Om du har en annan handling som gäller som pass, och som går att resa med, kan du inte få ett främlingspass av Migrationsverket. Migrationsverket kan inte heller utfärda främlingspass till en person som befinner sig i sitt hemland.

Ansök om främ­lings­pass

Du ansöker om ett främlingspass genom att fylla i blanketten Ansökan om främlingspass, nummer 190011, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid. Du måste boka en tid för varje person som vill ansöka om främlingspass, och varje person ska lämna in en egen ansökningsblankett.

Ansökan om främlingspass, blankett nummer 190011 (på svenska)PDF

Application for alien's passport, form number 191011 (på engelska)PDF

Läs mer om hur det går till att ansöka om ett främlingspass.

Boka tid för att lämna in din ansökan

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om främlingspass. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som personligen ansöker om främlingspass åt barnet.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan genom att lämna in blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011, tillsammans med barnets ansökningsblankett.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett nummer 246011 (på svenska)PDF

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (på engelska)PDF

Avgifter

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om ett främlingspass. Du kan betala avgiften med kort när du lämnar in din ansökan, eller få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket börjar inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften.

Avgifter för främlingspass

Hand­lägg­ningstid

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Aktuella handläggningstider

Hämta främ­lings­pass

Du ska hämta ditt främlingspass på samma tillståndsenhet eller servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta passet på en annan ort. Om du vill hämta ditt främlingspass på en annan ort ska du tala med personalen om detta när du lämnar in din ansökan.

Du måste ha med dig en giltig legitimation när du hämtar ditt främlingspass.

Boka tid för att hämta främlingspass

Resa med främ­lings­pass

Främlingspasset uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med till alla länder. Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kommer det att stå i ditt främlingspass att du inte kan resa till ditt hemland eller det land som du har flytt ifrån.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt främlingspass att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Så länge gäller passet

Ett främlingspass gäller vanligtvis i fem år och kan inte förlängas. Om du behöver ett främlingspass när giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om ett nytt.

När du vill ansöka om ett nytt främlingspass måste du bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen, eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte finns sparade hos Migrationsverket, utan bara i ett datorchip i främlingspasset.

Om du förlorar passet

Om du tappar bort ditt främlingspass eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt främlingspass måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt främlingspass.

Så ansöker du om främlingspass

Om du får avslag på din ansökan

Du kan bara överklaga Migrationsverkets beslut om du fick avslag på din ansökan om främlingspass och din ansökan om uppehållstillstånd samtidigt.

Om du vill överklaga ska du skriva ett brev där du skriver vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra, och varför du anser att beslutet är fel. I brevet ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer, och du måste underteckna brevet själv.

Se till att Migrationsverket har fått din överklagan senast tre veckor efter att du fick reda på beslutet.

Om du vill att någon annan ska överklaga åt dig måste du ge den personen en skriftlig fullmakt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?