Skärpta krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Migrationsverket ändrar sin bedömning av vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen.

Du som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste visa att du kan försörja dig som anställd eller egen företagare. Ansökan ska lämnas in senast innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar gälla, men tidigare har Migrationsverket bedömt att det räcker att kravet på egen försörjning ska vara uppfyllt när ansökan prövas. Det har med andra ord gått bra att lämna in sin ansökan om permanent uppehållstillstånd innan man faktiskt har påbörjat sin anställning, så länge man kan visa att man uppfyller kraven på tillräcklig inkomst från en pågående anställning när Migrationsverket prövar ansökan.

Migrationsöverdomstolen gör en hårdare bedömning

Nyligen gjorde dock Migrationsöverdomstolen en annan bedömning i en dom, nämligen att anställningen måste vara påbörjad innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar gälla. Migrationsverket kommer därför framöver att kräva att alla villkor för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste vara uppfyllda både när du ansöker (innan sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd) och när Migrationsverket prövar din ansökan. Detta gäller oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare.

Krav för dig som är anställd

Det är alltså inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd om du vid ansökningstillfället bara har ett anställningsbjudande, eller ett avtal om en anställning som du kommer att påbörja efter sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd.

För att uppfylla lagens krav på ”varaktig försörjning” kräver Migrationsverket att du har en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år. I praktiken kommer det framöver innebära att du kan få avslag om du vid ansökningstillfället hade ett avtal om två års anställning, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen.

För att uppfylla kravet på en varaktig försörjning utan att ha en fast anställning kan du komplettera din ansökan med dokument som visar att din visstidsanställning har förlängts under väntetiden.

Krav för dig som är egen företagare

Även kraven för att få permanent uppehållstillstånd för dig som försörjer dig som egen företagare måste vara uppfyllda både när du ansöker (innan sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd) och när Migrationsverket prövar din ansökan. Det är alltså inte möjligt att få ett permanent uppehållstillstånd om du ansökte med en plan för en företagsverksamhet som du inte kunde försörja dig på senast sista dagen för det tidsbegränsade uppehållstillståndet.

De nya kraven gäller omedelbart

Den nya bedömningen gäller alla ansökningar om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, och påverkar även dig som lämnade in din ansökan innan Migrationsöverdomstolen meddelade sin dom.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen