Välkommen till Migrationsverket

Kartbild över Afghanistan

Situationen i Ukraina

Här hittar du information om hur du som kommer från Ukraina ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige samt samlad information för allmänheten om situationen i Ukraina.

Röda höghus.

Bostäder för människor som flyr

Från 1 juli har kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. De nya reglerna påverkar kommunerna och dig som kommer från Ukraina.

Frågor och svar om boende för dig som kommer från Ukraina

Information till kommuner om jämnare fördelning av boendeplatser

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb