Översikter och statistik från tidigare år

Här finns detaljerade statistiska översikter över längre perioder samt statistik från tidigare år.

Samtliga tabeller visar bara statistik över förstagångsansökningar och beslut. Personer som haft ett uppehållstillstånd och beviljats en förlängning av detta ingår inte.

Tabellerna om beviljade uppehållstillstånd visar beslut från både Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Dokumenten i pdf-format öppnas i nytt fönster. De finns också som excel-filer för den som vill arbeta vidare med statistiken.

Översikter och tidsserier
   
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2015ExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd 2009–2016ExcelExcelPdfPDF
Asylsökande till Sverige 1984–1999ExcelExcelPdfPDF
Asylsökande till Sverige 2000–2016ExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 flyktingar m.fl.ExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga 1986–2014ExcelExcelPdfPDF
Uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl 2000–2014ExcelExcelPdfPDF
Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014ExcelExcelPdfPDF
Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014ExcelExcelPdfPDF
Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014ExcelExcelPdfPDF
Beviljade förstagångstillstånd och uppehållsrätter 2014ExcelExcelPdfPDF
Översikt av beviljade arbets- och uppehållstillstånd 2005–2014ExcelExcelPdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?