Migrationsverket logotyp

Uppehållskort för EU-medborgares familj som inte är EU-medborgare

Om din familj är medborgare i ett land utanför EU och ni ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket. Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Familjemedlemmar

Som familjemedlem räknas 

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)
 • annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i din eller din partners hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att du personligen tar hand om familjemedlemmen.

Med sambo menas par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Om du uppfyller kraven för uppehållsrätt har din familj rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att de har ansökt om eller fått uppehållskort.

Om din familj behöver visum

Din familj har rätt att få visum till Sverige om de behöver det för att resa hit och kan sedan lämna in en ansökan om uppehållskort när de har kommit till Sverige. Ansökan om visum lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EU-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EU-medborgaren till ett EU-land.

Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. De använder blanketten Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.se.

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 119031 (på svenska)PDF

Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)PDF

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige (regeringens lista)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så ansöker din familj om uppehållskort

Varje familjemedlem ska göra en egen ansökan. Det gäller även barn. De fyller i blanketten Ansökan om uppehållskort, nummer 144011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort.

Ansökan om uppehållskort, blankett nummer 144011 (på svenska)PDF

Application for residence card, form number 145011 (på engelska)PDF

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Så här kan ni visa att ni har varit sambo

För att visa att ni har bott ihop ska ni lämna in dokument som styrker detta. Det kan vara utdrag från personregister eller något annat intyg där det framgår att ni har varit skrivna på samma adress. Det kan också vara dokument som visar att ni har haft gemensamma konton eller försäkringar. Ni kan också skicka in kopior på räkningar som har ställts till er gemensamt eller var för sig men där det framgår att räkningarna har sänts till er gemensamma adress, exempelvis telefonräkningar.

Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten. Vilka papper ifrån dig som de behöver skicka med beror på vad du har för sysselsättning.

Om du arbetar, studerar, eller är egen företagare i ett annat land utanför Sverige ska din familj skicka med

 • intyg som visar att du och din familj omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt förra hemland. Intyget ska utfärdas av myndigheterna i ditt hemland och av det ska framgå att du och din familj omfattas av ett annat EU-lands socialförsäkringssystem. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under tiden ni är i Sverige
 • hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår om du hyr din bostad
 • köpebevis på bostadsrätt eller fastighet om du äger din bostad
 • uppgifter om månadskostnad för ditt boende så som låne- och amorteringskostnader och eventuell månadsavgift om du äger din bostad
 • lönespecifikation från din arbetsgivare för de tre senaste månaderna om du arbetar
 • intyg om eventuella bidrag eller andra inkomster
 • kvitton på kostnader för att pendla till utlandet genom till exempel kopia på månads- eller pendlingskort eller liknande.

Om du arbetar i Sverige ska din familj skicka med

 • anställningsbevis från din arbetsgivare
 • de tre senaste månadernas lönespecifikationer om du är timanställd.

Om du studerar i Sverige ska din familj skicka med

 • kopia på ditt antagningsbevis till en utbildning på lägst gymnasienivå
 • kopia av europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) eller en heltäckande privat sjukförsäkring
 • en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för dig och din familjs försörjning.

Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är egen företagare i Sverige ska din familj skicka med

 • F-skattsedel och registreringsbevis från Bolagsverket
 • den senaste momsredovisningen (om ditt företag är skyldigt att redovisa moms)
 • bevis på att du driver verksamhet, till exempel fakturor till kunder, kvitton på inköpt material och hyreskontrakt för verksamhetens lokaler.

Om du har köpt en verksamhet i Sverige ska din familj också skicka med

 • överlåtelseavtal
 • den senaste årsredovisningen.

Om du är pensionär eller har tillräckliga medel för din försörjning ska din familj skicka med

 • intyg som visar att du och din familj omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt förra hemland. Intyget ska utfärdas av myndigheterna i ditt hemland och av det ska framgå att du och din familj omfattas av ett annat EU-lands socialförsäkringssystem. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under er vistelse i Sverige
 • hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår om du hyr din bostad
 • köpebevis på bostadsrätt eller fastighet om du äger din bostad
 • uppgifter om månadskostnad för ditt boende såsom låne-och amorteringskostnader och eventuell månadsavgift om du äger din bostad
 • pensionsbesked om du är pensionär.

Om du planerar att försörja dig på din förmögenhet ska din familj

 • ange i ansökningsblanketten hur länge ni planerar att bo i Sverige
 • skicka med bankutdrag som visar hur mycket pengar du har
 • skicka med uppgifter om aktieutbetalning eller annan disponibel inkomst.

Foto till uppehållskortet

Om din familj har uppehållsrätt kommer de att få ett uppehållskort. Ett uppehållskort innehåller foto och din familj ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferade. Det ska de göra så snart som möjligt efter att de har lämnat in sin ansökan om uppehållskort. För att besöka Migrationsverket måste de boka tid först.

Boka tid innan du besöker oss

Efter beslut

Uppehållskortet skickas till er adress i Sverige. Kortet gäller så länge du och din familj bor i Sverige och du uppfyller kraven för uppehållsrätt. När ni har bott i Sverige i fem år och du har haft uppehållsrätt under hela perioden har ni permanent uppehållsrätt. Om din familj vill ha ett bevis på sin permanenta uppehållsrätt kan de ansöka om ett permanent uppehållskort.

Läs mer om permanent uppehållskort

Om Migrationsverket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din familjs ansökan kan de överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?