Migrationsverket logotyp

Resedokument

För att kunna få ett resedokument ska du vara erkänd flykting enligt 1951 års Genèvekonvention eller vara statslös och uppfylla kraven i 1954 års New Yorkkonvention.

Ansök om rese­do­ku­ment

Du ansöker om ett resedokument genom att fylla i blanketten Ansökan om resedokument, nummer 108021, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid. Du måste boka en tid för varje person som vill ansöka om resedokument, och varje person ska lämna in en egen blankett.

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (på svenska)PDF

Application for travel document, form number 109021 (på engelska)PDF

Läs mer om hur det går till att ansöka om ett resedokument

Boka tid för att lämna in din ansökan

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om resedokument. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som ansöker om resedokument åt barnet.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan genom att skriva under barnets ansökningsblankett. Om bara en av vårdnadshavarna följer med barnet till Migrationsverket och lämnar in ansökan måste den andra skriva under ansökningsblanketten i förväg. Underskriften måste bevittnas av en tredje person.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när ansökan lämnas in till Migrationsverket.

Avgifter

Det kostar ingenting att ansöka om ett resedokument, men du betalar en avgift när du hämtar ut resedokumentet. Du kan betala avgiften med kort när du kommer till Migrationsverket för att hämta ut ditt resedokument. Om du inte kan betala med kort ska du be om ett inbetalningskort när du ansöker om resedokument. Betala in avgiften när du får beslutet om att du har beviljats ett resedokument. Migrationsverket tar inte emot kontanter och kan inte lämna ut ditt resedokument innan avgiften är betald. 

Avgifter för resedokument

Hand­lägg­ningstid

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om ungefär hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Aktuella handläggningstider

Hämta rese­do­ku­ment

Du ska hämta ditt resedokument på samma tillståndsenhet eller servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta resedokumentet på en annan ort. Om du vill hämta ditt resedokument på en annan ort ska du tala med personalen om detta när du lämnar in din ansökan.

Du kan betala avgiften med kort när du hämtar ditt resedokument, eller med inbetalningskort innan du kommer för att hämta det.

Du måste ha med dig en giltig legitimation när du hämtar ditt resedokument.

Boka tid för att hämta resedokument

Resa med rese­do­ku­ment

Resedokumentet uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med i alla länder. Men om du är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kommer det att stå i ditt pass att du inte får resa till ditt hemland eller det land som du har flytt från.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt resedokument att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Så länge gäller rese­do­ku­mentet

Ett resedokument gäller vanligtvis i fem år och kan inte förlängas. Om du behöver ett resedokument när giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om ett nytt.

När du vill ansöka om ett nytt resedokument måste du bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen, eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte finns sparade hos Migrationsverket, utan bara i ett datorchip i resedokumentet.

Om du förlorar rese­do­ku­mentet

Om du tappar bort ditt resedokument eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt resedokument måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt resedokument.

Så ansöker du om resedokument

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om resedokument kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dagen som du fick beslutet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?