Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studerande och deras familjemedlemmar

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlem till den som ansöker om eller redan har uppehållstillstånd för studier

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Ansökan om permanent uppehållstillstånd för doktorander

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Betala din avgift

  • Du kan betala med kontokort på webben i samband med att du gör en webbansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd. Tänk på att ditt kontokort måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.
  • Om du har ansökt med blankett istället för att göra en webbansökan kan du betala ansökningsavgiften via bank efter ansökan. Du kan också betala via bank om du har gjort en webbansökan utan att betala ansökningsavgiften och Migrationsverket har fastställt att du måste betala avgiften. Du betalar avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank). I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Om du betalar avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.
  • Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Tänk på att du inte får tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Undantag

De flesta som ansöker om uppehållstillstånd för studier ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Även medföljande familjemedlemmar måste betala ansökningsavgift. Avgiften för vuxna är 1 500 kronor, och 750 kronor för barn.

Vissa som ansöker om uppehållstillstånd behöver inte betala ansökningsavgift. Följande personer kan ansöka utan att betala avgift:

För att undantag från kravet på att betala ansökningsavgift ska kunna bli aktuellt krävs att stipendiet utgörs av pengar avsett för levnadskostnader och som inte endast täcker studieavgifter. Stipendiet ska betalas ut under den tidsperiod som du ansöker om uppehållstillstånd för. Observera att det är stipendiet som ger upphov till undantag från kravet. Om du till exempel är anställd som doktorand med lön som är finansierad av EU-medel så är du inte undantagen kravet på att betala ansökningsavgift, eftersom du får lön och inte ett stipendium.

Om du har betalat in fel ansök­nings­av­gift

Du kan få tillbaka pengar om du har betalat in fel ansökningsavgift. Det kan till exempel vara så att du av misstag har betalat in avgiften två gånger. Om du har ansökt på webben eller blankett måste du kontakta Migrationsverket för att begära pengarna tillbaka. Om du har lämnat in en ansökan på en utlandsmyndighet ska du i stället vända dig dit.

När du begär att få tillbaka en avgift bör du skriva

  • ditt för- och efternamn
  • ditt personnummer eller födelsedatum
  • din adress
  • varför du ska få tillbaka avgiften
  • vilket ärende-/kontrollnummer som avgiften gäller
  • i vilken bank och på vilket konto pengarna ska sättas in.

Du ska också bifoga ett kontoutdrag eller kvitto där det tydligt syns att du har betalat en avgift till Migrationsverket. Skicka detta i ett brev till Migrationsverket, 601 70 Norrköping.

Sidan senast uppdaterad: