Uppehållstillstånd för övriga studier

Om du vill gå en utbildning i Sverige som inte är högre utbildning behöver du ha uppehållstillstånd om utbildningen är längre än tre månader. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

 För att få uppehållstillstånd för övriga studier ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
 • ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år. I så fall ska du även skicka med ett intyg som visar vem eller vilka som är dina vårdnadshavare och hur ni är släkt, samt en kopia av en id-handling för vårdnadshavare. Om boendet anordnas privat ska ansökan också kompletteras med ett intyg från värdfamiljen.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (behövs ej om du är folkbokförd i Sverige eller om din sammanlagda vistelse i Sverige överstiger ett år)
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har pengar för din försörjning. Kontoutdraget bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska (om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land, ska du även skicka med ett sådant tillstånd), eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp och under vilken tid du får pengarna
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011). Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Om din familj ska besöka dig i Sverige kan de ansöka om uppehållstillstånd för besök. Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för besök på sidan Besöka Sverige längre tid än 90 dagar.

Beroende på vilken typ av studier som du ska bedriva kan ytterligare krav tillkomma.

Om du ska försörja dig med egna medel ska du lämna in din ansökan tidigast fyra månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få ett stipendium som ska täcka din försörjning.

Övriga studier kan vara till exempel studier vid World Maritime University i Malmö (WMU) som inte leder till en examen och förutbildningar för behörighet till högskoleutbildning. Utbildningar vid WMU som kan leda till examen räknas som högre utbildning. Studerande vid högre utbildning vid WMU kan ansöka om uppehållstillstånd via e-tjänsten för övriga studier på denna sida.

Även utbytesstudier på gymnasium räknas som övriga studier, men har en egen sida för ansökan.

Läs mer om studier som utbyteselev på gymnasium inom internationellt utbyte

Du kan normalt inte få uppehållstillstånd för studier som kräver att du är fast bosatt i Sverige, till exempel studier på Komvux eller SFI (Svenska för invandrare). Uppehållstillstånd kan inte ges för studier på grundskolenivå.

Du kan bara få uppehållstillstånd för gymnasiestudier om det gäller ett internationellt utbyte eller IB-utbildning (International Baccalaureate) på gymnasial nivå.

Läs mer och ansök om uppehållstillstånd för utbytesstudier på gymnasium

Ett tillstånd för övriga studier ger dig inte rätt att arbeta i Sverige.

Du som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd efter en ansökan om asyl och studerar på gymnasiet, kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra dina studier eller för att söka arbete efter slutförda studier. Om du kan försörja dig själv efter slutförda gymnasiestudier kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd

Läs mer om gymnasielagen

För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2024 eller senare är försörjningskravet minst 10 314 kronor per månad. Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2023 är minst 9 450 kronor per månad.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2024 minskas månadsbeloppet med 2 865 kronor per månad för fri mat och 4 584 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in under 2023 minskas månadsbeloppet med 2 625 kronor per månad för fri mat och 4 200 kronor per månad för fri bostad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, exempelvis studiemedel från hemlandet.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år så kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar. Tillgångar i en mikrofinansbank godkänns inte heller.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Om du kommer att få stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) ska du skicka med ett nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå under vilken tid du kommer att få stipendium utbetalat och hur stor del av det aktuella beloppet som är avsett att täcka dina levnadsomkostnader i Sverige. 

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner dig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

För studier som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare och varaktigt bosatt.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Regler för EU-medborgare och varaktigt bosatta

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, 112011, när du ska ansöka för första gången. Om du vill förlänga ditt uppehållstillstånd ska du fylla i Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, 114011.

Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett 112011 Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett 114011 Pdf, 792.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Kontrollera vad ambassaden eller generalkonsulatet kräver

Observera att den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare ansöka för dig.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Om vi behöver kompletterande handlingar från dig

När handläggaren har börjat arbeta med ditt ärende kan hen begära in ytterligare information från dig om vi behöver det för att kunna fatta beslut i ditt ärende. Du blir i så fall kontaktad via post eller mejl, beroende på om du ansökt på blankett eller gjort en webbansökan.

Läs noggrant igenom begäran och skicka ditt svar så snart som möjligt, inom den begärda tiden. Även om vi inte har fått den information som krävs inom den begärda tiden kommer vi att fatta ett slutgiltigt beslut i ditt ärende, baserat på den information vi har.

Om handläggaren har begärt kopior av handlingar kommer du få en länk i din begäran där du kan ladda upp dokument. Se till att handlingen du bifogar innehåller allt som efterfrågas. Observera att kopior av handlingar som redan har bifogats ansökan inte ska skickas in igen, eftersom vi redan har kontrollerat dessa och funnit att de inte är tillräckliga.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Efter att du har gjort ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Det gäller även din familj om de ansöker tillsammans med dig. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Du kan också behöva visa upp dokumentet Information om uppehållstillståndskort tillsammans med beslutet vid utresa.

Information om uppehållstillståndskort – att skriva ut och ta med på resan (på svenska och engelska) Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Boka en tid

Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Det är därför viktigt att du kan uppge din adress i Sverige när du besöker Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad om du kan resa utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men vanligen för ett år i taget. Uppehållstillstånd kan aldrig ges för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Läs mer om vad som händer om du befinner dig i Sverige och Migrationsverket avslår din ansökan

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Förlängning av tillståndet

Om du har uppehållstillstånd och ska fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det innan ditt nuvarande tillstånd går ut. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd i e-tjänsten.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Det här ska du skicka med din ansökan:

 • kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Passet måste vara giltigt för att Migrationsverket ska kunna bevilja dig ett tillstånd. Om giltighetstiden på ditt pass håller på att gå ut, bör du ansöka om ett nytt i ditt hemland eller ditt hemlands ambassad.
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid.
 • dokument från utbildningsanordnaren som visar att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier.
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har pengar för din försörjning. Kontoutdraget bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp och under vilken tid du får pengarna
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du inte är folkbokförd i Sverige och din sammanlagda vistelse i Sverige blir kortare än ett år)
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, 122011).

Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka blanketter du ska bifoga om du gör en pappersansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan tiden för ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Du kan behöva visa upp ditt pass

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Sidan senast uppdaterad: