Förlänga uppe­hålls­till­stånd för uppdrags- och specialiseringsutbildning

Du ska ansöka om uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd går ut men som tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Du kan ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd via blankett. I de flesta fall betalar du en avgift. Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning – Förlängningsansökan, 214011, och skickar den till Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning – Förlängningsansökan, blankett 214011 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I blanketten framgår vart du ska skicka din ansökan och tillhörande dokument.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Du kan betala via bankgiro efter att du har lämnat in din ansökan. Du betalar avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank). I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Om du betalar avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.

Om du ansöker på ett av Migrationsverkets kontor betalar du när du lämnar in din ansökan.

1

Fyll i ansökan

Du kan göra ansökan via pappersblankett. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och din utbildning. Du ska även skicka med olika dokument. Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt. Din familj ska använda blankett Ansökan för medsökande till studenter och doktorander, blankett nummer 134011. Varje medföljande familjemedlem behöver en egen blankett. Dina medsökande familjemedlemmar ska i de flesta fall betala en ansökningsavgift.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

I blanketten framgår vilka dokument du ska bifoga när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

2

Migra­tions­verket hand­lägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

3

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också.

4

Du får beslutet

Migrationsverket kommer att kontakta dig efter att vi har tagit ett beslut. Beslutet och uppehållstillståndskortet skickas till din adress i Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Sidan senast uppdaterad: