Paki­stanska medbor­gare måste ta sig till andra länder för migrationsärenden

Sveriges ambassad i Islamabad kan inte ta emot externa besökare och kan därmed inte hantera ärenden som kräver besök vid ambassaden.

Det finns ingen migrationsverksamhet vid ambassaden eftersom inga utredningar eller andra åtgärder i uppehållstillståndsärenden kan genomföras. Det är inte känt när ambassaden åter kan ta emot externa besökare.

Därför sker en omdirigering av ansökningar från pakistanska medborgare på följande sätt.

Karta över länder. Listar de städer som nämns i texten. Förstora bilden

Klicka på bilden för att se en större version.

Svenska ambas­saden i Etio­pien för ansök­ningar om uppe­hålls­till­stånd för studier, anknyt­ning och arbete

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även inlämning av ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige längre än 90 dagar.

Det är inte möjligt att lämna in ansökan om Schengenvisering för kortare besök i Sverige vid ambassaden i Addis Abeba.

Ansök­ningar om Scheng­en­vi­se­ring för besök i Sverige

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige kan lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore. Den sökande väljer var hen ska ansöka och ansvarar för att ordna visum om det valda landet kräver det. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till det land där sökande väljer att lämna in ansökan. När en ansökan har lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut.