Välkommen till Migrationsverket

Kartbild över Ukraina

Förlängning för dig från Ukraina

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd. Om du inte har ansökt om förlängt uppehållstillstånd, men vill stanna i Sverige, måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet på nytt.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Information för dig som har ansökt om förlängning

Illustration av ett pass och förstoringsglas

Skärpt kontroll av pass

Från 1 november gäller nya regler för hur passet kontrolleras när någon ansöker om uppehållstillstånd. De nya reglerna innebär att passet måste visas upp personligen. Vi har samlat information om vad det här innebär för dig.

Skärpt kontroll av pass

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb