Nyhetsarkiv för fonder

  • Utlys­ningar våren 2023

    Under våren 2023 kommer ytterligare utlysningar att göras av fondens medel till projekt. Fokus för projekt vid vårens utlysningar är asylområdet och återvändandeområdet.
  • Nya projekt har redan startat

    Den 20 juli 2022 godkände EU Kommissionen Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Programmets fyra målområden är asyl, laglig migration och integration, återvändande samt solidaritet.

Sidan senast uppdaterad: