Ansök om projektstöd för åter­vand­ring

Kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar som vill driva projekt om frivillig återvandring kan nu söka projektstöd från Migrationsverket. Nedan kan du läsa om två utlysningar om detta. Den ena utlysningen riktar sig till projekt som vill genomföra informationsinsatser och den andra till aktörer som, tillsammans med Migrationsverket, vill ingå i en förstudie om samverkan kring frivillig återvandring.

Utlys­ning 1: Projektstöd för infor­ma­tions­in­satser om frivillig åter­vand­ring

Migrationsverket utlyser medel till projekt som ska arbeta med stöd till återvandringsförberedelser.

Aktörer som har skickat in projektförslag kan gå vidare med en ansökan. Här kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller och hitta mallar för ansökan och budget: Vägledning för ansökan om stöd till projekt för återvandringsförberedelser.

Om du inte har skickat in en ansökan, men är intresserad av att göra det, vill vi att du tar kontakt med oss. Mejla till internationellt-utvecklingssamarbete@migrationsverket.se

Vi kommer att prioritera projekt som vill arbeta med informationsinsatser riktade till individer som har rätt att söka återvandringsbidrag. En informationsinsats kan exempelvis vara att arrangera dialogmöten eller rundabordssamtal, sätta upp tillfälliga informationskontor, eller att använda sociala medier för att nå ut och starta en dialog med målgruppen. Aktiviteterna kan också handla om att föra en dialog med målgruppen för att ta reda på vad de behöver och vad de känner till om återvandring.

Aktörer som kan söka: kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar (måste vara juridisk person/registrerad hos Skatteverket)

Projektperiod: Projekt ska starta under 2023 och avslutas senast den 31 oktober 2024.

Utlys­ning 2: Samver­kans­pro­jekt

Migrationsverket söker en eller flera kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som tillsammans med Migrationsverket vill ingå i en förstudie om samverkan kring frivillig återvandring.

Förstudiens syfte är bland annat att hitta fungerande former för samverkan kring frivillig återvandring. Den ska också fungera som referensgrupp för förslag om hur arbetet med frivillig återvandring kan utvecklas, främst när det gäller att öka kunskapen om ämnet och att sprida information.

Aktörer som kan söka: kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar.

Om din organisation är intresserad av att delta eller om du vill veta mer, mejla till internationellt-utvecklingssamarbete@migrationsverket.se

Efter att vi tagit emot intresseanmälningar, kommer vi att ta kontakt med intresserade aktörer för vidare dialog.

Sidan senast uppdaterad: