Beviljade uppehållstillstånd översikter

Här hittar du samlad statistik om beviljade uppehållstillstånd för arbete, studier, familjeanknytning, asyl och personer inom EU/EES.

Statistiken hämtas från en ny datakälla (kallad Simba) från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Den nya statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns numera enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik augusti 2022

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

Månadsstatistik över beviljade uppehållstillstånd

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd 

jan–aug 2022

augusti 2022

Anknytning

15 190

1 668

Arbete

28 364

1 963

Asyl inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet

47 707

2 938

EU/EES

5 018

564

Studier

11 873

2 001

Verkställighetshinder

479

45

Totalt

108 631

9 179


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik över beviljade uppehållstillstånd i Excel

Månadsstatistik

Innehåll

Excel

Beviljade uppehållstillstånd

Översikt månad för månad 2022 av beviljade uppehållstillstånd uppdelade på grund för uppehållstillstånd.

Excel Excel, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare år


Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2021

Beviljade uppehållstillstånd 2021


Excel Excel, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade uppehållstillstånd 2020

Pdf Pdf, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade uppehållstillstånd 2019

Pdf Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 45.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade uppehållstillstånd 2018

Pdf Pdf, 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Beviljade uppehållstillstånd 2017

Pdf Pdf, 231.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Beviljade uppehållstillstånd 2016

Pdf Pdf, 221.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Beviljade uppehållstillstånd 2015

Pdf Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Beviljade uppehållstillstånd 2014

Pdf Pdf, 192.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Beviljade uppehållstillstånd 2013

Pdf Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Beviljade uppehållstillstånd 2012

Pdf Pdf, 172.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Beviljade uppehållstillstånd 2011

Pdf Pdf, 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Beviljade uppehållstillstånd 2010

Pdf Pdf, 284.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

2009–2020

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 2009–2020

Pdf Pdf, 603.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

1980–2020

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 1980–2020

Pdf
Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel
Excel, 18.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2005–2014

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 2005–2015

Pdf
Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel
Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

1994–2014

Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014

Pdf
Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel
Excel, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: