Auto­ma­tiskt medbor­gar­skap genom födsel, adop­tion eller att föräld­rarna gifter sig

Här hittar du information om barn som automatiskt kan bli svenska medborgare genom födelse, adoption eller om föräldrarna gifter sig. I de fall barn inte får svenskt medborgarskap automatiskt, kan det finnas möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap.

Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopterats av en svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap vid adoptionen om

  • barnet adopteras genom ett beslut i Sverige eller i ett annat nordiskt land
  • barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänns i Sverige av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  • adoptionen gäller i Sverige på grund av lag.

Adoptionen ska ha beslutats eller godkänts efter den 30 juni 1992.

Ett barn som har fyllt 12 år vid adoptionen kan bli svensk medborgare genom ansökan.

Om ett barn är fött efter 1 april 2015 är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Ett barn som är fött efter 1 april 2015 får alltid svenskt medborgarskap om

  • någon av föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födelse
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Om ditt barn är fött utanför Sverige

Du behöver kontakta Skatteverket för att registrera barnet i Sverige och göra en anmälan om namn.

Läs mer om hur du gör en anmälan om namn på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om pass för barnet hos polisen vid ett besök i Sverige.

Läs om hur du ansöker om ett svenskt pass på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ansöka om svenskt pass för barnet utomlands kontaktar du den svenska ambassaden eller generalkonsulatet.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får.

Barn med en svensk mor

Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands.

Barn med en svensk far och en utländsk mor

Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.

Barn till en utländsk mor, som är gift, regi­strerad partner eller sambo med en svensk kvinna

Ett barn till en utländsk mor, som är gift, registrerad partner eller sambo med en svensk kvinna, blir också svensk medborgare om barnet är fött i Sverige och en insemination har skett med den svenska kvinnans samtycke.

Svensk medbor­gare genom att föräld­rarna gifter sig

När en utländsk kvinna får ett barn med en svensk man och barnet föds i utlandet, får barnet inte faderns svenska medborgarskap om inte föräldrarna är gifta med varandra.

Om föräldrarna senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare (om det då är under 18 år och ogift). Man säger att barnet har blivit svensk medborgare genom legitimation. Det är Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som registrerar barnet som svensk medborgare. Barnets svenska medborgarskap räknas då från den dag föräldrarna gifte sig med varandra.

Sidan senast uppdaterad: