Ansök om medbor­gar­skap – för barn

Här hittar du information om hur du som vårdnadshavare ansöker om svenskt medborgarskap för ditt barn. Det kallas att du gör en anmälan om medborgarskap.

Krav för medbor­gar­skap

För att bli svensk medborgare ska barnet

 • ha uppehållsrätt, uppehållsstatus, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • ha bott i Sverige sedan tre år tillbaka (eller två år om barnet är statslös)
 • inte ha fyllt 18 år.

Tänk på att alla krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska även barnet skriva under anmälan.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Läs mer om uppehållsrätt eller uppehållskort

Läs mer om uppehållsstatus

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • du/ni som vårdnadshavare ha e-legitimation
 • barn som har fyllt 12 år ha e-legitimation
 • du som vårdnadshavare ha en mejladress
 • du som vårdnadshavare kunna betala med kort.

Barn som har fyllt 12 år ska skriva under anmälan med e-legitimation. Om barnet (som har fyllt 12 år) inte har e-legitimation behöver du ansöka via blankett.

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma ansökan om

 • personen har ensam vårdnad eller
 • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
 • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Om barnet har bott i Sverige och haft uppehållsrätt i tre år görs en bedömning om barnets förälder uppfyller villkoren för uppehållsrätten. Du ska därför skicka in dokument som visar att du som vårdnadshavare uppfyller villkoren för uppehållsrätt eller uppehållskort.

Så här styrker du din uppe­hålls­rätt eller uppe­hålls­kort

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. Du ska därför skicka in dokument som visar att din anhörige har arbetat, studerat, haft eget företag eller egna medel i Sverige de senaste fem åren.

Om din anhö­rige arbetar eller har arbetat ska du skicka med

 • anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren
 • intyg från Arbetsförmedlingen om att din anhörige har varit arbetssökande om hen har varit arbetslös i sex månader eller mer
 • intyg från Försäkringskassan om din anhörige på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Om din anhö­rige är eller har varit egen före­ta­gare ska du skicka med

 • registreringsbevis för företaget
 • deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Om din anhö­rige har eller har haft egna medel ska du skicka med

 • dokument som visar att din anhörige har haft tillräckliga medel för familjens försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel (om du har egna medel för din försörjning ska även dessa redovisas)
 • bostadskostnader för de senaste fem åren
 • intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Om din anhö­rige studerar eller har studerat ska du skicka med

 • studieutdrag för de perioder din anhörige studerat
 • intyg om att din anhörige har kunnat försörja sig under den tid hen har studerat.

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, 318011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, blankett 318011 Pdf, 692.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa.

Svenskt pass

Om barnet har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass gör du hos polisen.

Om barnet befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: