Ansök om medborgarskap – för dig som är vuxen och nordisk medborgare

Här hittar du information om hur du som vuxen och nordisk medborgare ansöker om svenskt medborgarskap. Du kan göra en anmälan hos Länsstyrelsen eller en ansökan hos Migrationsverket.

Gör en anmälan hos Läns­sty­relsen

Du kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap om du

  • är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
  • har fyllt 18 år
  • har bott i Sverige i fem år
  • inte har varit dömd till fängelse eller annat frihetsstraff under de senaste fem åren.

Samtliga krav ska vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Dina ogifta barn under 18 år som bor i Sverige blir svenska medborgare samtidigt som du om

  • du har ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • du har gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han är svensk medborgare eller
  • den andra föräldern blir svensk medborgare samtidigt som du.

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, 306031.

Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, blankett 306031 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du gör för att lämna in din anmälan på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör en ansökan hos Migra­tions­verket

Om du inte uppfyller kraven för att lämna in en anmälan kan du i stället lämna in en ansökan om medborgarskap. Då räcker det med att du har bott i Sverige i två år.

Läs mer och gör en ansökan hos Migrationsverket

Sidan senast uppdaterad: