Ansök om medbor­gar­skap – för stats­lösa barn som är födda i Sverige

Här hittar du information om hur ett statslöst barn under 18 år som är född i Sverige kan bli svensk medborgare. Du som vårdnadshavare gör en anmälan om medborgarskap.

Krav för medbor­gar­skap

För att barnet ska bli svensk medborgare krävs det att barnet

 • är fött i Sverige
 • är statslöst sedan det föddes (det räcker inte med att barnets medborgarskap är okänt)
 • är statslöst utan att föräldrarna har kunnat påverka det
 • inte har fyllt 18 år
 • har permanent uppehållstillstånd och bor i Sverige. (Barnet behöver inte ha permanent uppehållstillstånd om barnet har bott i Sverige i fem år utan uppehåll, eller under sammanlagt tio år och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på anknytning, på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder).

Tänk på att alla krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska barnet skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Du kan behöva betala en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Vissa som ansöker behöver inte betala avgift

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • du/ni som vårdnadshavare ha e-legitimation
 • barn som har fyllt 12 år ha e-legitimation
 • du som vårdnadshavare ha en mejldress
 • du som vårdnadshavare kunna betala med kort.

Barn som har fyllt 12 år ska skriva under anmälan med e-legitimation. Om barnet (som har fyllt 12 år) inte har e-legitimation behöver du ansöka om medborgarskap via blankett.

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

 • personen har ensam vårdnad eller
 • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
 • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Det gäller de som är

 • statslösa och har fått flyktingförklaring
 • statslösa och har fått resedokument av Migrationsverket.

Flyktingförklaring ersattes 1 januari 2010 i svensk lag av en flyktingstatusförklaring som bygger på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den som har fått flyktingstatusförklaring kan beviljas ett resedokument.

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för statslöst barn som är fött i och bor i Sverige, 319011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för statslöst barn som är fött i och bor i Sverige, blankett 319011 Pdf, 684.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa.

Svenskt pass

Om barnet har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass gör du hos polisen.

Läs om hur du ansöker om ett svenskt pass på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: