Ansök om medbor­gar­skap – för dig som är mellan 18 och 21 år

Här hittar du information om hur du som ung vuxen mellan 18 och 21 år (som har bott i Sverige sedan 13 års ålder eller för dig som är statslös, sedan 15 års ålder) ansöker om svenskt medborgarskap. Det kallas att du gör en anmälan om medborgarskap.

Krav för medbor­gar­skap

För att kunna bli svensk medborgare ska du

 • ha fyllt 18 men inte 21 år
 • ha bott i Sverige sedan den dagen du fyllde 13 år (eller om du är statslös sedan den dag du fyllde 15 år).
 • ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsstatus, uppehållsrätt eller uppehållskort. (Du behöver inte ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsstatus, uppehållsrätt eller uppehållskort om du är född i Sverige, är statslös sedan födseln, har bott i Sverige i fem år utan uppehåll eller under sammanlagt tio år och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på anknytning, på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder).

Läs mer om uppehållsrätt eller uppehållskort 

Läs mer om uppehållsstatus

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • ha en e-legitimation
 • ha en mejladress
 • kunna betala med kort.

Avgifter för medborgarskap

För dig som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och är mellan 18 och 21 år gäller särskilda regler.

Läs mer om svenskt medborgarskap för nordiska medborgare mellan 18 och 21 år

Om du är EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse under de senaste fem åren. Du ska därför skicka in dokument som visar att du har arbetat, haft eget företag, egna medel eller studerat i Sverige.

Du som arbetar eller har arbetat ska skicka med

 • anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren
 • intyg från Arbetsförmedlingen om att du har varit arbetssökande om du har varit arbetslös i sex månader eller mer
 • intyg från Försäkringskassan om du på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Du som är eller har varit egen före­ta­gare ska skicka med

 • registreringsbevis och F-skattesedel för företaget
 • deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Du som har eller har haft egna medel ska skicka med

 • dokument som visar att du har haft tillräckliga medel för din och din familjs försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel
 • bostadskostnader för de senaste fem åren
 • intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Du som studerar eller har studerat ska skicka med

 • studieutdrag för de perioder du studerat
 • intyg om att du har kunnat försörja dig under den tid som du har studerat.

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. Du ska därför skicka in dokument som visar att din anhörige har arbetat, studerat, haft eget företag eller egna medel i Sverige de senaste fem åren.

Om din anhö­rige arbetar eller har arbetat ska du skicka med

 • anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren
 • intyg från Arbetsförmedlingen om att din anhörige har varit arbetssökande om hen har varit arbetslös i sex månader eller mer
 • intyg från Försäkringskassan om din anhörige på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Om din anhö­rige är eller har varit egen före­ta­gare ska du skicka med

 • registreringsbevis för företaget
 • deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Om din anhö­rige har eller har haft egna medel ska du skicka med

 • dokument som visar att din anhörige har haft tillräckliga medel för familjens försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel (om du har egna medel för din försörjning ska även dessa redovisas)
 • bostadskostnader för de senaste fem åren
 • intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Om din anhö­rige studerar eller har studerat ska du skicka med

 • studieutdrag för de perioder din anhörige studerat
 • intyg om att din anhörige har kunnat försörja sig under den tid som hen har studerat.

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18 men inte 21 år, 315011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18 men inte 21 år, blankett 315011 Pdf, 730.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka anmälan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Om du har blivit svensk medbor­gare

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du har blivit svensk medborgare meddelar vi det till Skatteverket.

När du blir svensk medborgare spärras ditt uppehållstillståndskort och blir ogiltigt. Om du har barn som också blivit svenska medborgare spärras även deras uppehållstillståndskort.

Svenskt pass

När du har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Du ansöker om svenskt pass hos polisen.

Läs om hur du ansöker om ett svenskt pass på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: