Ansök om medbor­gar­skap – för barn med svensk pappa födda utom­lands före 1 april 2015

Här hittar du information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap för ditt barn som har en svensk pappa och är född utom­lands före 1 april 2015. Det kallas att du gör en anmälan om medborgarskap.

Om föräldrarna är gifta blir barnet automatiskt svensk medborgare. Då behöver du inte lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Läs mer om automatiskt medborgarskap

Krav för medbor­gar­skap

För att barnet ska bli svensk medborgare ska

  • pappan vara svensk medborgare sedan barnets födelse
  • barnet inte ha fyllt 18 år
  • det finnas ett giltigt fastställt faderskap.

Tänk på att alla krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets pappa. Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska även barnet skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

  • personen har ensam vårdnad eller
  • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
  • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Fyll i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, 321011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, blankett 321011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska du lämna blanketten till en svensk ambassad eller konsulat.

Om barnet är folkbokfört i Sverige skickar du blanketten till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Kom ihåg att skicka med

  • intyg om faderskapet och/eller annan likvärdig handling
  • dokument (till exempel pass) som visar ditt medborgarskap vid barnets födelse och vid anmälningstillfället (om du inte är folkbokförd i Sverige)
  • vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnet eller om någon annan än du och barnets mamma är vårdnadshavare.

Om barnet bor utomlands ska du också skicka med

  • födelseattest.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

I de flesta fall betalar du en avgift. Observera att om du lämnar in anmälan på en svensk ambassad eller ett konsulat betalar du avgiften där.

Avgifter för medborgarskap

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du bor utomlands skickas beslutet till den svenska ambassaden (eller konsulatet).

Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa.

Svenskt pass

Om barnet har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass gör du hos polisen.

Läs om hur du ansöker om ett svenskt pass på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: